بیمه شخص ثالث اتومبیل

بیمه شخص ثالث

  بیمه شخص  ثالث  اتومبیل مسئولیت دارندگان وسیله نقیله زمینی و ریلی را در قبال خسارت مالی , پزشکی و دیه، نقص عضو و فوت که به افراد ثالث و یا سرنشینان خودروی مقابل و سرنشینان و راننده مسبب حادثه وارد میشود را جبران مینماید. به عبارتی دیگر کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری (زمینی و ریلی ) اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلف اند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد میشود نزد یکی از شرکت های بیمه مجاز، بیمه نمایند.

بیمه شخص ثالث  اتومبیل نشان دهنده این مهم است که رانندگان وسایل نقلیه در برابر اشخاص دیگر (ثالث) مسئولیت دارند.

اشخاص ثالث تمامی اشخاص به غیر از راننده مقصر حادثه را شامل میشود که در حوادث رانندگی زیان های بدنی یا مالی ببینند چه داخل وسیله نقلیه  باشند و چه خارج از اتومبیل.

بیمه شخص ثالث اتومبیل یک بیمه کامل برای اشخاص ثالث است که تمامی هزینه های پزشکی و نقص عضو و دیه را به آنها پرداخت میکند. بیمه شخص ثالث اتومبیل علاوه بر اینکه اشخاص ثالث را بیمه میکند راننده مسبب حادثه را هم در صورت فوت دیه کامل را به خانواده راننده مسبب حادثه پرداخت مینماید.

بیمه شخص ثالثاتومبیل همواره باید با مدارک شناسی و مدارک خودرو همراه راننده باشد و همراه نداشتن این بیمه نامه یا گذشتن از مدت انقضای بیمه نامه تخلف محسوب میشود. بنابراین همواره باید به تاریخ انقضای بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل توجه کنید و چند روز مانده به پایان مدت اعتبار بیمه شخص ثالث  اتومبیل نزد یکی از شعب بیمه برای تمدید آن اقدام کنید . در صورت گذشتن از تاریخ انقضای بیمه نامه روزانه جریمه دیرکرد لحاظ میشود و در صورتی که از تاریخ بیمه شخص ثالث اتومبیل  گذشته باشد و خسارتی رخ دهد تمام هزینه ها را خود بیمه گذار باید پرداخت کند.

 


بیمه شخص ثالث اتومبیل از نظر مدت زمانی:

- یکساله

- کوتاه مدت: 2 ماه/4 ماه/6 ماه


 

 بیمه شخص ثالث اتومبیل از نظر نوع پرداخت :

بیمه شخص ثالث نقدی: کل مبلغ حق بیمه یک جا به حساب بیمه واریز میشود.

بیمه شخص ثالث اقساطی : از کل مبلغ حق بیمه 50% باید ابتدا پرداخت شود و مابقی طی اقساط 3  ماهانه پرداخت میگردد.

بیمه شخص ثالث اقساط برای سازمان ها : از کل مبلغ حق بیمه 25% باید ابتدا پرداخت شود و مابقی طی اقساط 5 ماه پرداخت میگردد.                         

 


خسارت قابل جبران بیمه نامه ثالث اتومبیل:

1- هزینه پزشکی:

در صورتی که مصدوم حادثه  فقط توسط آمبولانس به مراکز اورژانس و درمانی انتقال یابد کلیه هزینه های درمان بدون هیچ محدودیتی حتی در بیمارستانهای خصوصی رایگان میباشد.

توجه : کلیه  هزینه های پزشکی در تمامی مراجع درمانی رایگان  میباشد.

توجه :از انتقال مصدومین با اتومبیل شخصی  خودداری فرمائید.

2- هزینه های  دیه  و نقص عضو:

برای افراد ثالث مطابق دیه خردیداری شده توسط بیمه گذار به مصدومین حوادث رانندگی پس از طی مراحل درمان و حکم قضایی به شخص زیاندیده پرداخت میگردد.

توجه : هزینه های دیه و نقص عضو به خود راننده مقصر طبق مقررات قابل پرداخت نمیباشد.

3- هزینه های دیه فوت:

تمامی دیه مندرج در بیمه نامه به مصدومین حوادث رانندگی و سرنشین و یا شخص راننده در وجه وراث قانونی پرداخت میگردد.

توجه : در بیمه نامه های جدید با توجه به قوانین جدید بیمه، خرید الحاقیه بیمه  شخص ثالث ملقی گردیده و نیازی به خرید الحاقی ثالث در سال جدید نیست.

4- خسارتهای مالی:

هرگونه خسارت که از از اتومبیلتان به اموال ثالث وارد آید را شامل میشود .

 مصادیق خسارت مالی :

خسارت به بدنه اتومبیل مقابل - خسارت به گاردریل - خسارت به احشام در گذر گاه ها مانند گوسفند و گاو و.... -  خسارت به اموال شهری مانند درخت و  چراغ های روشنایی معابر و ......

سقف خسارت مالی :

 سقف خسارت مالی  بستگی به پوشش مالی است که در بیمه شما ذکر شده است  بنابر این هنگام خرید اتومیبل و یا تحویل اتومبیل از  شرکتهای خودرو ساز سقف خسارت مالی خویش رو افزایش دهید .

میزان خسارت در تصادف با حیوانات :
میزان خسارت وارده درتصادف بااحشام وحیوانات مانندسایر تصادفات براساس نظر کارشناسی مشخص میشود.اگر تصادفات مربوط به گاو و گوسفند و حیوانات حلال گوشت باشد ، بعد از تشکیل پرونده براساس مبلغ وزن گوشت آن حیوان از روی پوشش مالی پرداخت می شود البته این نکته را هم مدنظر داشته باشید که لاشه حیوان حتما به شرکت بیمه بایدتحویل داده شود
تصادف با حیوانات  مالکیت دار :
اگر تصادف با حیواناتی باشد که دارای مالک هستند مانند:سگ قلاده دار و یا اسب های مسابقه ای میزان خسارت بر اساس میزان ارزش این حیوانات که توسط کارشناس بیمه مشخص می شود پرداخت می گردد
تصادف با حیوانات ولگرد :
حال اگر تصادف باحیوانات ولگرد مانند:سگ وگربه باشد جریمه ای پرداخت نمی شود.ماده قانونی مشخصی برای تصادف با حیوانات ولگرد وجود ندارد و جریمه ای هم درقانون لحاظ نشده است ونمی توان راننده ای را بخاطر این تصادف جریمه کرد.البته بر اساس مسئولیت اجتماعی درزمان تصادف با هر حیوانی باید برای مداوا این حیوانات را به مراکز درمانی منتقل کرد


 نکات مهم در خسارت بیمه شخص ثالث اتومبیل :

:حفظ خونسردی وتماس با مأمورین زحمت کش نیروی انتظامی

در تمامی تصادفات  حتما از صحنه تصادف از زوایای مختلف عکس تهیه نمائید .

در خسارت مالی  اگر مقصر حادثه بیمه ایران باشد با خسارت سیار با شماره  09668  تا ساعت16 تماس گرفته شود .

در خسارت کمتر از 77/000/000 میلیون ریال مدارک مقصر به زیاندیده تحویل داده شود تا در اسرع وقت نسبت به مراجعه به شعب دریافت خسارت اقدام گردد .

دریافت کروکی مأمور راهنمائی رانندگی در خسارت مالی بیش از 77/000/000 میلیون ریال و خسارت پزشکی و دیه الزامیست .

اگر خودور قابل حرکت نبود حتما با یدک کش به نزدیک ترین شعبه خسارت یا درب تعمیرگاه انتقال داده شود تا کارشناس سیار خسارت برای برآورد خسارت اقدام نماید .

مدارک لازم جهت دریافت خسارت بیمه شخص ثالث اتومبیل :

اصل بیمه شخص ثالث و کپی از آن

اصل کارت انتظامی خودرو یا برگه سبز و کپی از پشت رو

اصل گواهی نامه راننده و کپی از پشت رو

ارائه گزارش حادثه در صورت وجود

حضور مقصر و زیاندیده هردو در خسارات بدون کروکی الزامیست .

درصورت داشتن وکالتنامه محضری موضوع حق مراجعه به شرکت بیمه و دریافت خسارت قید شده باشد .

تشکیل پرونده خسارت در بیمه ایران شعبه مطهری واقع در خیابان مطهری تا زمان صدور حکم دادگاه .

دریافت اصالت بیمه شخص ثالث از بیمه ایران چهار راه مخبرالدوله جنب ایستگاه متروی سعدی الزامیست

ارائه شماره شبای حساب بانک جهت واریز خسارت .

موارد الزامی داشتن کروکی در تصادفات:

نداشتن مدارک مانند بیمه و کارت ماشین و گواهینامه

تصادفات بیش از خسارت مالی  77/000/000 میلیون ریال

تصادف در هنگام حرکت دنده عقب

خسارت پزشکی و  جانی

تصادف با موتورسیکلت

تصادف با ماشین های سنگین

تصادف با اتومبیل های انتظامی

تصادف مرحله ایی  با چند وسیله مانند تصادف با خودرو سپس درخت یا گاردریل.

برخورد با اشیاء ثابت

 آیا افت قیمت خودرو در تصادفات توسط  بیمه ها قابل پرداخت است؟

افت قیمت و یا کاهش  ارزش خودرو در تصادفات  پرداخت نمیگردد

برای گرفتن افت قیمت خودرو چه کاری باید انجام داد؟

زیان‌­دیده برای دریافت آن باید به شورای حل اختلاف محل زندگی خود مراجعه کندو پس از ثبت دادخواست در شورای حل اختلاف،و پرداخت هزینه  کارشناس مربوط به تصادفات با بررسی خودرو، خسارت افت قیمت را محاسبه می شود.

معیار افت قیمت خودرو در تصادفات چگونه است؟

هزینه افت قیمت اتومبیل به‌عنوان درصدی از ارزش خودرو با در نظر گرفتن سال ساخت خودرو محاسبه می‌شود.

 

دریافت خسارت و کاهش تخفیف های  حق بیمه

1 بار خسارت مالی 2 بار خسارت مالی 3 بار  خسارت مالی به بعد

20 درصد کاهش تخفیف حق بیمه

30 درصد کاهش تخفیف حق بیمه

40 درصد کاهش تخفیف حق بیمه

1 بار خسارت جانی

2 بار خسارت جانی

3 بار خسارت جانی به بعد

30 درصد کاهش تخفیف حق بیمه

70 درصد کاهش تخفیف حق بیمه

100 درصد کاهش تخفیف حق بیمه


 

مدل خودرو و عمر خودرو

خودروهایی که عمر آنها از 15سال گذشته باشد اسقاطی تلقی میشوند و تاثیر مستقیم  بر آلودگی هوا هم دارند  و هر ساله 2 درصد به حق بیمه آنها به دلیل تشدید مدل اضافه میشود. که مبلغ آن روی بیمه نامه ثالث درج میشود.

البته هستند شرکتهای بیمه ای که خودروهای بالای 15 سال را بیمه ثالث نمیکنند اما بیمه ایران با 2 درصد جریمه به دلیل تشدید مدل برای اینگونه خودرو ها بیمه شخص ثالث صادر میکند.

 

بهترین بیمه شخص ثالث اتومبیل

اکثر افراد به دنبال ارزان ترین بیمه ثالث برای خودرو خود هستند اما ملاک بهترین بیمه نباید فقط ارزانی و قیمت آن باشد. بسیاری از عوامل دیگر هم هستند که باید به آنها توجه کرد. مثلا تعهد مالی روی بیمه نامه بسیار نکته مهمی است. در سال 98 حداقل پوشش مالی 9 میلیون و حداکثر آن 180 میلیون می باشد. بیمه گذاری که تعهد مالی9 میلیون خریداری میکند درسته حق بیمه کمتری پرداخت می کند اما در تصادفات، بیمه فقط 9 میلیون تومان خسارت را پرداخت می کند و الباقی را باید شخص بیمه گذار پرداخت کند. در حالی که کسی که از همان ابتدا حق بیمه بیشتری می دهد و تعهد مالی بالاتری را خریداری می کند در تصادفات سنگین، بیمه خسارت بیشتری پرداخت می کند.

(البته در طی سال میتوان با صدور الحاقیه تعهد مالی رو افزایش داد)

عوامل دیگری که در انتخاب بهترین بیمه ثالث مهم هستند سطح توانگری مالی آن شرکت بیمه، تعداد شعب پرداخت خسارت ، کیفیت پرداخت خسارت و... است.

 

خسارت های مورد تعهد بیمه شخص ثالث اتومبیل

1-تصادف = برخورود دو جسم متحرک با یکدیگر می باشد .برخورد دو خودرو با یکدیگر

2- تصادم = برخورد یک متحرک با ثابت می باشد مانند برخورد با کوه و یا گاردریل

3- سقوط

4- واژگونی

5- آتش سوزی

6- انفجار وسیله نقلیه

7- پرداخت هزینه های پزشکی در اثر حوادث رانندگی

8- پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم و موقت اشخاص ثالث

9- پرداخت خسارت های مالی وارده به اتومبیل ثالث

10- پرداخت خسارت های مالی وارده به اموال عمومی

 


 خسارت های خارج تعهد بیمه شخص ثالث اتومبیل

1-خسارت اتومبیل مقصر و مسبب حادثه

2-خسارت وارده به محمولات وسائل نقلیه

3-خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو

4-خسارت ناشی از محکومیت های قضایی و پرداخت جرائم

5- خسارت اتومبیل ناشی از حوادثی که خارج کشور اتفاق بیافتد مگر بر توافق بیمه ایران و بیمه گزار

6-هزینه استهلاک برای خودروهای بالای 5 سال برای هر سال 5% می باشد.

7- خسارت های عمدی

8- خسارت های مغایرت کاربری وسیله نقلیه با نوع بیمه خریداری شده

9- خسارت های اتمام و یا نداشتن گواهینامه

10-خسارت های ناشی از مغایرت گواهی نامه و وسیله نقلیه

 


انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث اتومبیل

 بیمه  شخص ثالث اتومبیل یک بیمه اجباری برای تمامی دارندگان وسیله نقلیه می باشد و فوق العاده هزینه بر برای شرکت های بیمه می باشد.

یکی از آیتم هایی که روی حق بیمه تأثیر بسیار مهمی دارد تخفیفات(ت ع خ) بیمه شخص ثالث اتومبیل می باشد.

تخفیفات بیمه شخص ثالث اتومبیل از سال 1397 سالانه 5% محاسبه می شود و سقف تخفیفات 70% است و کسی که به 70% تخفیفات کامل بیمه شخص  شخص ثالث اتومبیل برسد هر ساله از مبلغ پایه حق بیمه 70% تخفیف می گیرد.

با توجه به افزایش سالانه دیه (تعهد جانی) و بالارفتن هر ساله حق بیمه ها بحث مهمی که مطرح می شود این است که در صورتی که بخواهیم خودرو خود را بفروشیم تخفیفاتمان چه می شود؟

آیا این همه تخفیف که هر ساله جمع کرده ایم با فروش خودرو کاملا از بین می رود و ما باید دوباره از صفر شروع کنیم؟

جواب خیر است. طبق قوانین جدید بیمه مرکزی تخفیفات رانندگی مربوط به شخص است نه خودرو و با فروش و تعویض خودرو می توان تمامی تخفیفات بیمه شخص ثالث را به خودرو جدید منتقل کرد. در واقع زمانی که خودرو را فروختین و سند زده شد و تعویض پلاک شد به شعب بیمه مراجعه کرده و درخواست الحاقیه برداشتن تخفیفات از خودرو قبلی به خودرو جدید را می دهید.

انتقال تخفیفات حتی روی خودرو صفر کیلومتر هم قابل انجام است.

مثلا کسی که 60 درصد تخفیف بیمه شخص ثالث روی خودرو قبلی خود دارد و اکنون یک خودرو صفر کیلومتر خریداری کرده است تمام 60 درصد تخفیف خودرو قبلی روی بیمه خودرو صفر کیلومتر قرار می گیرد.

انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث حتی برای خودرو های اسقاطی هم به همین صورت انجام می شود و تمام تخفیفات خودرو اسقاطی روی خودرو جدید قرار می گیرد.

نکته) تخفیفات بیمه شخص ثالث اتومبیل  خود را می توانیم روی خودرو بستگان درجه یک (همسر، فرزند، مادر و پدر) هم قرار دهیم.

مدارک لازم جهت انتقال تخفیف  بیمه شخص ثالث اتومبیل :

فقط در صورت تغییر مالکیت امکان پذیر است .

1_ کپی سند خودرو به نام خریدار جدید

2- اصل الحاقیه  برداشتن تخفیفات

3- کپی بیمه نامه قبل

4- حضور بیمه گذار و کپی کارت ملی

5-کپی سند خودرو جدید

6-کپی بیمه نامه جدید


اطلاعات ضروری بیمه شخص ثالث اتومبیل

1-گواهی نامه رانندگی باید متناسب با نوع وسیله نقلیه باشد.

2-مصدومین منجر به جرح را باید فقط توسط آمبولانس به مراجع درمانی منتقل شوند و کلیه هزینه های درمانی بدلیل قرار داد فی مابین بیمه و وزرات درمان رایگان میباشد.

3-افراد سرنشین به جزء راننده , شخص ثالث تلقی میشوند

4-خسارت وارده به اموال و اشیاء موجود در خودروی زیاندیده قابل پرداخت از محل بیمه شخص ثالث نمی باشد.

5-بیمه نامه باید دارای کاربری مرتبط با وسیله نقلیه باشد.

قاعده نسبی خسارت : اگر بیمه خودرویی متناسب با کاربری نباشد به میزان حق بیمه کمتر خسارت پرداخت میگردد .

6-ظرفیت خودرو باید متناسب با کارت انتظامی راهنمایی و رانندگی باشد و اگر بیش از حد مجاز ظرفیت باشد خسارت با قاعده نسبی پرداخت میگردد و الباقی خسارت بعهده مسبب حادثه است.

7-تخفیفات بیمه ثالث اتومبیل قابل انتقال به اتومبیل جدید میباشد.که پس از واگذاری خودروی و تعویض پلاک اقدام شود.

8-در صورت مفقودی بیمه  شخص ثالث اومبیل ؛ گواهی المثنی از این نمایندگی و یا ادارات مرکزی بیمه ایران با ارائه کارت سبز و کارت ملی دریافت نمایید
نکته : بدلیل سوء استفاده از بیمه نامه در اسرع وقت بیمه ایران را مطلع نمائید ؛ تا در لیست سیاه قرار گیرد و مسئولیت سهل انگاری بعهده مالک میباشد.

9-بیمه نامه  شخص ثالث کوتاه مدت به جزء موتور سیکلت و خودروی صفر کیلومتر؛ برای خودرو بصورت 2ماهه ,4ماهه و6 ماهه صادر میگردد.که مجموع کوتاه مدتها برای سال بعد باید بدون فاصله یکسال باشد تا تخفیفات عدم خسارت یکساله اعمال گردد.

10-در صورت انقضای بیمه نامه بدلیل اهمیت موضوع به ازاء هر روز، جریمه دیر کرد اخذ خواهد شد بنابراین تاریخ انقضای بیمه خویش را به خاطر بسپارید .

 


سرقت و یا مفقودی بیمه شخص ثالث اتومبیل  :

 پس از اعلام سرقت و یا مفقودی به کلانتری محل سکونت خود، حتما سریعاً به  بیمه ایران  اطلاع دهید تا بیمه ایران  ضمن قرار دادن بیمه شما در لیست سیاه و  بستن امکان سوء استفاده از بیمه  ؛ گواهی بیمه‌نامه شما را صادر نماید

 و پس از پیدا نمودن بیمه خویش مراتب را به شرکت بیمه ایران اطلاع دهید تا از لیست سیاه خارج گردد و گواهی المثنی بیمه شما را  شرکت بیمه را ابطال نمایند.

مدارک لازم جهت المثنی بیمه شخص ثالث اتومبیل :

 1-اصل کارت شناسی مالک

 2- اصل برگه سبز یا سند

 3-تکمیل فرم مفقودی ویا سرقت بیمه


 چگونه ارزان ترین بیمه شخص ثالث اتومبیل را خریداری کنیم ؟
در سال 98 با توجه به تمهیدات و ابلاغیه های بیمه مرکزی نرخ حق بیمه شخص ثالث اتومبیل در تمام شرکت های بیمه یکسان شد و هیچ شرکتی نمی تواند روی حق بیمه شخص ثالث اتومبیل تخفیف بدهد. بنابراین بیمه شخص ثالث اتومبیل پایه در همه شرکت های بیمه یکسان است و جهت خرید ارزان تر بیمه شخص ثالث اتومبیل باید به شرایط دیگر توجه کنیم
1- درصد تخفیف عدم خسارت :
در بیمه نامه شخص ثالث اتومبیا در صورت نگرفتن خسارت هر ساله 5% تخفیف به بیمه گذار تعلق می گیرد و هر چه درصد عدم خسارت بیشتر باشد مبلغ حق بیمه شخص ثالث ارزان تر می شود.

2-نداشتن جریمه دیرکرد:
در صورتی که تمدید بیمه شخص ثالث در زمان سررسید تاریخ انقضای بیمه شخص ثالث صورت نگیرد روزانه جریمه دیرکرد به بیمه شخص ثالث تعلق می گیرد و در صورتی که قصد دارید بیمه شخص ثالث خود را ارزان تر خریداری کنید باید قبل از زمان تاریخ انقضای بیمه  شخص ثالث نسبت به تمدید آن اقدام کنید

3- تعهد مالی بیمه شخص ثالث :
سقف تعهد جانی (دیه ) در بیمه شخص ثالث غیر قابل تغییر است و مبلغ دیه در هر سال هر میزانی که تعیین شود عینا و کاملا در بیمه شخص ثالث هم اعمال می شود و قابل تغییر (کم و زیاد شدن ) نیست اما تعهدات مالی در بیمه  شخص ثالث قابل تغییر است .
منظور از تعهد مالی در بیمه شخص ثالث چیست ؟ منظور از تعهد مالی در بیمه شخص ثالث این است که هر تصادف ممکن است خسارت جانی یا مالی داشته باشد تعهد جانی که کامل است و قابل تغییر نیست اما تعهد مالی یعنی در هر تصادف خسارت مالی که به خودرو دیگران وارد می شود شما تعیین می کنید بیمه تا چه سقفی پوشش دهد . مثلا در سال 98 حداقل پوشش مالی 9 میلیون تومان و حداکثر تعهد مالی 180 میلیون تومان است و بیمه گذاران با پرداخت حق بیمه بیشتر می توانند تعهدات مالی بالاتری را خریداری کنند.بنابراین هر چه سقف تعهدات مالی پایین تر باشد حق بیمه هم کمتر و ارزان تر است .

 

قوانین جدید بیمه شخص ثالث اتومبیل

1_در قانون جدید بیمه شخص ثالث، اتومبیل بیمه گذارانی که بیمه شخص ثالث خود را در سال گذشته تمدید کرده اند نیازی به دریافت الحاقیه و تغییر تعهدات دیه در بیمه نامه ندارند و دیه جدید برای همه اعمال میشود.

 

2_ در قانون جدید بیمه شخص ثالث، تخفیفات خودرو قابل انتقال به خودرو جدید و خودرو صفر کیلومتر با نوع کاربری مشابه می با‌شد.

 

3_طبق قوانین جدید بیمه شخص ثالث، رانندگان پرخطر و نمره منفی دار که سابقه خسارت دارند میزان حق بیمه بیشتری پرداخت می کنند و امکان صدور اقساطی بیمه  شخص ثالث برای آنها وجود ندارد.

 

4_در سال 98 خسارت های زیر 9 میلیون تومان بدون کروکی خسارت داده میشوند.

 

5_ در قوانین جدید بیمه شخص ثالث اتومبیل، سقف خسارت دهی به خودروهای لوکس و گران قیمت تغییر کرده است و این خودروها ملزم به خرید بیمه بدنه برای خودرو خود هستند تا مابقی خسارتشان را از بیمه بدنه خود جبران کنند.

در سال 98 خودروهای بالای 180 میلیون تومان شامل این قانون هستند.

 

6_حذف کوپن از بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل که از سال 97 آغاز شد و روی تمام بیمه نامه های کد یکتا ثبت شد.

البته زمزمه هایی درباره جایگزینی کارت های هوشمند به جای بیمه نامه های کاغذی مطرح شده است.

 

 

مراحل خرید بیمه شخص ثالث اتومبیل از طریق بیمه تک

جهت تمدید و خرید بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید تا مشاوران بیمه تک شما را راهنمایی کنند.

 


BIMEHTAK.com


بیمه شبانه روزی بیمه ایران
آماده ارائه خدمات بیمه  بصورت شبانه روزی  برای سراسر کشور میباشد
ضمنا تمامی مراحل خسارت را بعنوان نماینده  شما بیمه گذار محترم انجام خواهیم داد


 تلفن:  88324795  
09124146265  -  09364146265

 

 

 

 

 

0 نظر


نظرات