پوشش نوسان قیمت در بیمه بدنه چیست؟ و چرا مهم است؟


به دلیل نوسان قیمت خودرو در سالهای اخیر پوششی در بیمه بدنه به نام پوشش نوسانات قیمت ایجاد شد .
پوشش نوسات قیمت خودرو جز پوشش های اختیاری در بیمه بدنه است که می توان با پرداخت مبلغ بیشتر آن را خریداری کرد .
پوشش نوسانات قیمت در زمان دریافت خسارت به کمکتان می آید. زیرا در زمان پرداخت خسارت ، شرکت بیمه براساس ارزش خودرو ،روی بیمه نامه خسارت پرداخت می کند.و اگر قیمت خودرو کمتر از مبلغ روز باشد شرکت بیمه با توجه به همان قیمت درج شده روی بیمه بدنه خسارت کمتر می دهد و اگربیمه گذار پوشش نوسانات قیمت را خریداری کرده باشد، بیمه بدنه ارزش خودرو را بیشتر از مبلغی که در بیمه نامه ثبت شده در نظر می گیرد و خسارت بیشتر پرداخت می شود.

سقف پوشش نوسانات قیمت چقدر است؟
در سال های گذشته این پوشش فقط شامل یک مورد به نام نوسانات قیمت بود اما در سال 1399 این پوشش سه قسمت شده است :
1-افزایش ارزش وسیله نقلیه تا25 %
2-افزایش ارزش وسیله نقلیه تا 50%
3-افزایش ارزش وسیله نقلیه تا 100%

 

 


BIMEHTAK.com


بیمه شبانه روزی بیمه ایران
آماده ارائه خدمات بیمه  بصورت شبانه روزی  برای سراسر کشور میباشد
ضمنا تمامی مراحل خسارت را بعنوان نماینده  شما بیمه گذار محترم انجام خواهیم داد


 تلفن:  88324795  
09124146265  -  09364146265

 

.

0 نظر


نظرات