بیمه بدنه اتومبیل

 

 

بیمه بدنه تومبیل به نوعی بیمه تکمیلی اتومبیل شما محسوب میگردد که در صورت وقوع خسارت دیگر نگران جبران خسارت اتومبیل نخواهیم بود .

 

بیمه بدنه اتومبیل جبران کننده هزینه ها و خسارت مالی ناشی از حوادثی است که فقط  برای اتومبیل  مورد بیمه اتفاق می افتد و به اتومبیل دیگر خسارت نمیدهد و همچنین خسارتهای جانی مستثنی است و برای خودروهای با قدمت زیر 15 سال صادر نمیگردد مگر با توافق بیمه ایران.

در هنگام صدور بیمه بدنه اتومبیل بازدید از وسیله نقلیه ضروری می باشد که باید از 4 طرف خودرو عکس گرفته شود و شماره موتور و شاسی و پلاک با کارت انتظامی و پلاک سینی و خودرو مطابقت داشته باشد .

همچنین در هنگام صدوربیمه بدنه اتومبیل اگر لوازم غیر فابریک  نصب  شده باشد باید فاکتور خرید داشته باشد تا به قیمت خودرو افزوده شود ولی اگر فاکتور ارائه نگردد به قیمت فابریک در هنگام خسارت پرداخت میگردد.

 

بیمه بدنه  اتومبیل به دو صورت صادر میشود :  

 1-   نقدی: تمام مبلغ حق بیمه یکجا پرداخت میشود و از 10% تخفیف نقدی برخوردار میشوید.

 2-  اقساط: از کل مبلغ حق بیمه 30% در ابتدا پرداخت میشود و الباقی طی اقساط 10 ماهانه پرداخت میشود.


 پوشش های  اصلی  بیمه بدنه اتومبیل

1-حادثه

2-سرقت کلی

3-آتش سوزی


 پوشش های فرعی بیمه بدنه اتومبیل           

1-سرقت در جای کلیه قطعات خودرو: اگر خودرو پارک باشد و فقط قطعات آن (ضبط،باند،لاستیک،کامپیوترو...) سرقت شود لازم است این پوشش را از قبل خریداری کرده باشید.

2-افزایش ارزش وسیله نقلیه تا 50 درصد (جزئی و کلی):اگر قیمت اتومبیل یا اجزای اتومبیل در طی یک سال بیمه ای افزایش یافت به طور پرداخت می گردد.این پوشش در زمانی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد که نواسانات قیمت چشمگیر باشد.

3-بلایای طبیعی: سیل ، زلزله ، تگرگ،طوفان، افتادن درخت روی خودرو

4-رنگ، اسید، مواد شیمیایی: ریختن هر گونه ماده اسیدی، رنگ و مواد شیمیایی روی بدنه خودرو در صورتی خسارت داده میشود که از قبل این پوشش را خریداری کنید.      

5-شکست شیشه به تنهایی و به عللی غیر از خطرات اصلی:شکستن شیشه به دلایلی مثل سرقت قطعات یا  ترک خوردن شیشه بر اثر انقباض و انبساط یا هر دلیل دیگر

6-غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در مدت تعمیرات:اگر خودرویی دچار خسارت شود به ازای هر روز هزینه ایاب و ذهاب جهت عدم استفاده از خودروشان پرداخت می گردد که فرانشیز حداقل آن سه روز است و نهایت پرداخت خسارت برای این پوشش 30 روز است.

7-کشیدن میخ و اشیای مشابه روی بدنه خودرو:هر گونه خط و خشی که با اشیای تیز مانند میخ و کلید و... روی بدنه خودرو کشیده شود را پوشش می دهد.


تخفیفات بیمه بدنه اتومبیل

سالهای خسارت از سایر شرکت های بیمه ای قابلیت انتقال دارد.

تخفیف عدم خسارت :
سال اول 25% - سال دوم 35% - سال سوم 45% - سال چهارم به بعد60%

تخفیف نقدی :
در صورتی که بیمه گذار بخواهدحق بیمه بدنه اتومبیل خود را نقدی پرداخت نماید ۱۰% تخفیف بابت پرداخت نقدی به او تعلق میگیرد و از میزان حق بیمه بدنه وی کسر می گردد در حالی که بیمه بدنه اقساطی شامل این 10% تخفیف نمی باشد .

تخفیف صفر کیلومتر:

خودروی صفر کیلومتر در بیمه بدنه اتومبیل  خودرویی است که حداکثر ۳ ماه از تولید آن در کارخانه نگذشته باشد در اینصورت خودروی صفر کیلومتر است و شامل 30% تخفیف بیمه بدنه خودروی صفر می شود

تخفیف خودروی با کیفیت :

برای خودرو های باکیفیت سیستم بیمه بدنه بیمه ایران به طور سیستمی 10 % تخفیف به دلیل خودرو باکیفیت به بیمه گذار می دهد.

تخفیف ایثارگران :

ایثارگران ،خانواده معظم شهدا و جانبازان و آزادگان عزیز که کارت ایثارگری دارند  با ارائه معرفی نامه از بنیاد شهید و ایثارگران از 10% تخفیف بیمه بدنه  اتومبیل بهره مند می شوند.

تخفیف هیأت علمی :

اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با ارائه معرفی نامه از 10% تخفیف بیمه بدنه  اتومبیل بهره مند می گردند.

تخفیف منطقه آزاد و گذر موقت

تخفیف گروهی برای شرکتها و سازمانها         

 


فرانشيز بیمه بدنه اتومبیل: ( بخشي از هرخسارت  به عهده بيمه گزارمي باشد)

1- خسارت اول 10% مبلغ خسارت: حداقل 500،000 ريال                                               

2- خسارت دوم 20% مبلغ خسارت :حداقل1،000،000 ريال                                             

3- خسارت سوم 30% مبلغ خسارت :حداقل1،500،000 ريال


نکات مهم در فرانشیز بیمه بدنه اتومبیل :

1-فرانشيز سرقت: 20% است.                                                

2-فرانشيز رانندگان كمتراز25 سال: 10% بيشتراست.

3-فرانشيزگواهينامه هاي كمتر از3 سال: 10% بيشتراست.

 


خسارات قابل پرداخت بیمه بدنه اتومبیل :              

1-خسارات ناشي از برخورد جسم ثابت يامتحرك 

2-واژگوني وسقوط

3-آتش سوزي

4-خسارات در هنگام دزدي وسيله نقليه

5- خسارات در جريان نجات اتومبيل وانتقال خودرو (20%خسارت )    

6-سرقت كلي خودرو 

7- خسارت لاستيكها و باطري 50% ارزش نو 

8- سر قت جزيي لوازم (در صورت خريد)

9- شكست شيشه به تنهايي (در صورت خريد)

10-بلاياي طبيعي  (در صورت خريد)

11-نواسانات قيمت (در صورت خريد)

12-رنگ واسيد پاشي (در صورت خريد)

13- غرامت عدم استفاده اتومبيل 3 تا30روز (درصورت خريد )

 


 خسارات غیر قابل پرداخت بیمه بدنه اتومبیل :              

1-خسارات عمدي بيمه گذار ياذينفع يا راننده

2-حمل مواد منفجره و آتشزا

3-مسابقه اتومبيل راني يا آزمايش سرعت

4-سرقت لوازم پس از حادثه

5-جنگ و شورش و اعتصاب و تهاجم

6-تعقيب و گريز پليس

7-فاقد گواهينامه يا اتمام اعتبار گواهينامه                           

8-حمل بار بيش از ظرفيت

9-خسارات بكسل شدن مگر براي رعايت ايمني خودرو

10-استفاده مشروبات الكلي يا روانگردان يا مواد مخدر

11-خسارات قسمت الكترونيكي و الكتريكي درصورت نقص و خرابي

12-تغييركاربري و تشديد خطر وعدم اطلاع به بيمه گر


 تذكرات مهم بیمه بدنه اتومبیل :

1-  قبل از بازديد كارشناسان خسارت و تعيين ميزان خسارت هيچ گونه اقدامي جهت ترميم انجام نگردد .واگر خودرو حرکت بعد تصادف حرکت نتواند بکند با یدک کش به تعمیرگاه انتقال داده شود و پس از تشکیل پرونده خسارت از کارشناس سیار میتوانید استفاده کنید .

2- لطفاً پس از دريافت خسارت و ترميم قسمت هاي آسيب ديده اتومبيل جهت انجام بازديد سلامت سريعاً مراجعه فرماييد.

2- مبلغ اقساط مي بايستي سرموعد پرداخت گردد درغير اين صورت شركت بيمه ايران تعهدي نسبت به پرداخت خسارت ندارد.

3- جهت دريافت خسارت گزارش پليس الزامي است.

4- در صورت تعويض اتومبيل بيمه بدنه را ميتوان به اتومبيل جديد انتقال داد .

5- هنگام واگذاري اتومبيل و بيمه بدنه جهت انتقال بيمه نامه بنام مالك جديد به نمايندگي بيمه ايران (BIMEHTAK.COM) مراجعه نماييد .

6- پرداخت خسارت درجاي راديو پخش پنل دار ارئه پنل الزاميست .


 


BIMEHTAK.com


بیمه شبانه روزی بیمه ایران
آماده ارائه خدمات بیمه  بصورت شبانه روزی  برای سراسر کشور میباشد
ضمنا تمامی مراحل خسارت را بعنوان نماینده  شما بیمه گذار محترم انجام خواهیم داد


 تلفن:  88324795  
09124146265  -  09364146265

 

 

 

 

0 نظر


نظرات