سوالات متداول بیمه عمر و پس انداز

 

آیا برای خرید بیمه عمر محدودیت سنی وجود دارد؟
افراد از بدو تولد تا سن 106 سالگی میتوانند این بیمه نامه را خریداری کنند اما برای گروههای سنی زیر هفت سال و بالای هفتاد سال محدودیت هایی از نظر سرمایه فوت در نظر گرفته شده است ضمن اینکه افراد بالای پنجاه سال میبایست از فیلتر معاینات و آزمایشهای پزشکی رایگان عبور کنند


شرایط پرداخت حق بیمه عمر چند حالت دارد؟
حق بیمه یکجا - حق بیمه سالیانه (میتوان حق بیمه سالیانه را بصورت ماهیانه ، سه ماهه و شش ماهه تقسیط کرد )

مدت زمان بیمه عمر چند سال است؟
حداقل 5 سال و حداکثر آن تا سن 105 سالگی بیمه شده


بیماری های خاص دربیمه عمر کدامند؟
سکته قلبی ، سکته مغزی ،جراحی عروق کرونر قلب ،پیوند اعضای اصلی بدن (دریافت عضو از طریق پیوند یکی از اندام های قلب ، ریه ، کبد ، کلیه و مغز استخوان) تا سقف بیست میلیون تومان با دوره انتظار سه ماهه
سرطان تا سقف سی میلیون تومان با دوره انتظار شش ماهه
لازم به ذکر است پوشش بیماری های خاص تا سن 60 سالگی ارایه میشود  


مزایای پوشش نقص عضو یا از کارافتادگی دائم در بیمه عمر چیست ؟
تعریف نقص عضویا از کارافتادگی دائم (جزیی یا کلی ): قطع ، تغییر شکل ویااز دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن است که به علت حادثه تحت پوشش بیمه نامه به وجود آید و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد
در صورتیکه بیمه شده به علت حادثه دچار نقص عضو کلی و دائم گردد با توجه به شرایط قرارداد از مزایای زیر بهره مند میگردد:
حداکثر تا یکصد میلیون تومان به بیمه شده پرداخت میگردد
در ادامه قرارداد از پرداخت حق بیمه معاف میگردد (حق بیمه بر اساس سال وقوع حادثه و بدون احتساب ضریب تعدیل توسط بیمه گر پرداخت میشود )
یک تا سه برابر حق بیمه سالیانه قرارداد و به مدت ده سال مستمری سالیانه  دریافت خواهد کرد
(در صورت از کارافتادگی جزیی دایم نسبتی از سرمایه با توجه به شرایط عمومی بیمه نامه حوادث به بیمه شده پرداخت میگردد )

برای خرید بیمه عمر آیا معاینات پزشکی انجام میشود؟
دو گروه از افراد بصورت کاملا رایگان میبایست آزمایشات پزشکی معینی را انجام دهند
1- افراد بالای پنجاه سال
تبصره : افراد بالای 50 سال اگر پوشش امراض خاص و سرطان نداشته باشند و در طول 5 سال اول بیمه نامه سرمایه فوت آنها از 20 میلیون تومان بیشتر نباشد منوط به تایید پرسشنامه توسط پزشک معتمد بیمه گر میتوانند بدون انجام آزمایشهای پزشکی بیمه شوند
2- افرادی که سرمایه فوت عادی بیمه نامه آنها بیشتر از 35 میلیون تومان باشد
توضیح : بیمه گذار مبلغ 1/610/000 ریال بابت هزینه معاینات پزشکی پرداخت میکند لیکن درصورت صدور بیمه نامه مبلغ پرداخت شده از اقساط بیمه نامه کسر خواهد شد و در صورت عدم موافقت پزشک معتمد بیمه با صدور بیمه نامه مبلغ فوق به بیمه گذار مسترد میگردد

آیا به بیمه عمر مالیات بر ارزش افزوده تعلق میگیرد ؟
بله ، بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده به کلیه کالاها و خدمات مالیات تعلق میگیرد
ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده : عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران  همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد .
ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده : ارایه خدمات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصل نهم انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء میباشد .
از آنجاییکه فروش بیمه نامه توسط شرکت های بیمه در گروه ارایه خدمات قرار میگیرد لذا خریدار می بایست مالیات بر ارزش افزوده خدمات دریافتی را پرداخت کند
لازم به ذکر است در بیمه نامه مان و بطور کلی تمام بیمه نامه های عمر و پس انداز ساختار بیمه نامه از دو بخش تشکیل میشود
بخش خدمات بیمه ای
بخش پس انداز و سرمایه گذاری
بخش خدمات : در این بخش از بیمه نامه خدماتی همچون بیمه فوت عادی ، بیمه فوت ناشی از حادثه ، بیمه بیماری های خاص ، بیمه از کارافتادگی با سرمایه های متفاوت به بیمه شده ارایه میگردد و هر کدام از موارد مذکور در محاسبات شرکت بیمه دارای حق بیمه مشخصی هستند که به این حق بیمه ها همچون سایر بیمه نامه ها مالیات بر ارزش افزوده تعلق میگیرد
بخش پس انداز و سرمایه گذاری : در این بخش از بیمه نامه مازاد حق بیمه های پرداخت شده توسط بیمه گذار پس از کسر هزینه های خدمات بیمه ای ارایه شده در بخش یک در حساب های مشخصی نگهداری و سود تضمینی اعلام شده به آن تعلق میگیرد که به این بخش از حق بیمه ها مالیات ارزش افزوده تعلق نمی گیرد و طبق قانون معاف از مالیات است .
بند 4 بخشنامه شماره 1987/200 مورخ 1389/06/28 سازمان امور مالیاتی کشور :
" نظر به ماهیت بیمه های عمر و پس انداز صرفا وجوه دریافتی شرکت های بیمه گر بابت حق بیمه مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و وجوه پرداختی بیمه گذاران که به حساب ذخیره پس انداز منظور می گردد در صورت تفکیک در دفاتر و اسناد و مدارک توسط شرکت های بیمه گر مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود ."
نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده در بیمه نامه مان : تا پیش از اسفند 1395 مالیات ارزش افزوده این بیمه نامه ها در زمان بازخرید بیمه نامه از مبلغ بازخرید بیمه نامه کسر میگردید که اغلب موجب نارضایتی و ناراحتی بیمه گذاران میشد لذا از اسفند 1395 مقرر گردید مالیات ارزش افزوده هر سال در اقساط همان سال محاسبه و بطور جداگانه از بیمه گذار دریافت گردد .
لازم به ذکر است که لایحه حذف مالیات بر ارزش افزوده به پیشنهاد بیمه مرکزی توسط دولت به مجلس تقدیم و اعلام وصول گردیده و انتظار میرود حداکثر تا اواخر سال 1397 تصویب گردد که در این صورت بطور کلی مالیات ارزش افزوده از تمام بیمه نامه ها حذف میگردد .در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه وضعیت بیمه عمر چگونه خواهد بود ؟
در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار در سررسید های مشخص شده حق بیمه خطر فوت و هزینه های مرتبط از محل ذخیره ریاضی بیمه نامه تامین میشود و پوشش خطر فوت بیمه نامه تا آخرین روز تکافوی حق بیمه از محل ذخیره ریاضی بیمه نامه معتبر خواهد بود و پس از پایان ذخیره ریاضی بیمه نامه معلق میگردد .
بدیهی است پس از تعلیق بیمه گر هیچ تعهدی نسبت به خطرات و تعهدات بیمه نامه ندارد
تبصره : در صورت تعلیق بیمه نامه ، بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه های معوق در مدت 60 روز پس از تعلیق نسبت به رفع تعلیق از ساعت 24 روز پرداخت حق بیمه های معوق اقدام نماید .
برقراری مجدد بیمه نامه و رفع تعلیق آن پس از سپری شدن مهلت 60 روز فقط با موافقت بیمه گر با ادامه بیمه نامه میسر خواهد بود


در بیمه عمر درصورت فوت بیمه شده به علت زلزله سرمایه فوت به بازماندگان پرداخت میشود؟
درصورت فوت بیمه شده به علت زلزله سرمایه فوت عادی بیمه عمر به استفاده کنندگان بیمه نامه پرداخت میشود اما سرمایه فوت ناشی از حادثه قابل پرداخت نیست

 

 BIMEHTAK.com


بیمه شبانه روزی بیمه ایران
آماده ارائه خدمات بیمه  بصورت شبانه روزی  برای سراسر کشور میباشد
ضمنا تمامی مراحل خسارت را بعنوان نماینده  شما بیمه گذار محترم انجام خواهیم داد


 تلفن:  88324795  
09124146265  -  09364146265

 

0 نظر


نظرات