بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخر

بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخرشناگران یا استفاده کنندگان از مجموعه استخرها با خطراتی نظیر غرق شدن بعلت نداشتن مهارت، نبود نظارت ناجی و یا صدماتی که به دلیل نقص در تاسیسات و امکانات استخر، مواجه می شوند که مسئولیت رخداد حوادث برای شناگران در مجموعه استخر بر عهده مدیر و ناجیان استخر می باشد و جبران پرداخت خسارات بر عهده آنهاست.
ناجیان استخرها جزو کارکنان استخر هستند و وقوع حوادث برای شناگران در استخر آن ها را مسئول می کند.
بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخر جهت جبران همین خسارات می باشد و موارد زیر را تحت پوشش بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخر قرار می گیرند:
خسارت های بدنی شامل نقص عضو، فوت و هزینه های پزشکی
بیمه نامه مسئولیت مدیران و ناجیان استخر، هم مدیر و هم ناجیان استخر را در صورت مقصر شناخته شدن آن ها تحت پوشش قرار می دهد.
سقف و محدودیت در تعداد نفرات و میزان دیات در بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخر وجود ندارد و بر اساس تعهدات بیمه گزار می باشد.


موارد خارج از پوشش بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخر
تعداد ناجیان استخر مطابق قانون فدراسیون شنا است و نباید کمتر از آن باشد و در صورت بروز حادثه در استخر برای شناگران به علت عدم حضور ناجی، شرکت بیمه فقط بخشی از خسارت را جبران می کند و مابقی جبران خسارت بر عهده مدیر و ناجیان استخر است


در صورتیکه کارت ناجیان استخر منقضی و یا اعتبار نداشته باشد جبران خسارت از طرف شرکت بیمه صورت نمی گیرد

 


بیمه نامه مسئولیت مدیران و ناجیان استخر فقط مخصوص شناگران استفاده کننده از مجموعه است و در صورتیکه برای ناجیان استخر حادثه رخ دهد تحت پوشش بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخر قرارنمی گیرند و مدیر استخر باید بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان تهیه نماید


نکات مهم

 بیمه گزار باید تمام تغییرات کیفی و کمی در مجموعه استخر را ظرف مدت ۱۰ روز به شرکت بیمه اطلاع دهد

در صورت توافق بیمه گزار و زیان دیده حادثه خسارت از طرف شرکت بیمه قابل پرداخت است و در غیر اینصورت با رای مراجع قضایی میزان خسارت پرداخت می گردد

 ‏

بیمه گزار ظرف مدت ۵ روز کاری باید وقوع حادثه و با ادعای مطالبه خود را به شرکت بیمه گزارش دهد
 ‏

تعداد و اسامی ناجیان همکاری کننده با استخر باید به شرکت بیمه اعلام گردد


 قبل از صدور بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخر کارشناس شرکت بیمه از استخر بازدید می نماید و وضعیت کیفی استخر ( کفپوش و سرامیک ها، دستگاههای تصفیه، دوش و محیط استخر سونا، جکوزیو غیره) را بررسی می کند.میزان حق بیمه، بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخر
موارد زیر در افزایش حق بیمه تاثیرگذار هستند:
وجود استخر مربوط به کودکان


وجود سونا،جکوزی، دایو


چنانچه فعالیتهای آموزشی در استخر انجام شودتخفیف های بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخر
استفاده از سرامیک آج دار در استخر


فصل تابستان در مدت بیمه نباشد


وجود وسایل کمک های اولیه در استخر


وجود کپسول اکسیژن در استخر


استخر رو باز


حداکثر عمق استخر ۲ متر باشد


استخر فقط جهت تمرین شناگران حرفه ای باشد

 

 

 BIMEHTAK.com


بیمه شبانه روزی بیمه ایران
آماده ارائه خدمات بیمه  بصورت شبانه روزی  برای سراسر کشور میباشد
ضمنا تمامی مراحل خسارت را بعنوان نماینده  شما بیمه گذار محترم انجام خواهیم داد


 تلفن:  88324795  
09124146265  -  09364146265

 

0 نظر


نظرات