بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشیمدیران مراکز آموزشی -مدارس - دانشگاه ها در برابر خسارت های جانی که به استفاده کنندگان از این مراکز آموزشی وارد می شود مسئول هستند
به طور مثال فرض کنید در حین پایین آمدن از پله ها و یا استفاده از آسانسور برای یکی از استفاده کنندگان حادثه ای رخ دهد که منجر به فوت وی گردد در این صورت مدیر مرکز آموزشی مسئول حادثه شناخته می شود . در حالی که اگر مدیر مرکز آموزشی بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی را خریداری کند می تواند مبلغ خسارت و دیه را از طریق بیمه دریافت کند .

مخاطبین بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی
تمامی مدیران مدارس (دولتی یا غیر انتفاعی)
مدیران مراکز آموزش زبان
مدیران دانشگاه ها
مدیران مراکز آموزش کامپیوتر
مدیران مراکز آموزش موسیقی
و.... می توانند از این بیمه نامه استفاده کنند

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی تنها استفاده کنندگان از مراکز آموزشی مانند دانش آموزان و دانشجویان را تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد و کارکنان و پرسنل مراکز آموزشی را شامل نمی شود و مدیران مراکز آموزشی برای تحت پوشش قرار دادن پرسنل و کارکنان خود باید بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان مشاغل (خدماتی - صنعتی -تجاری ) را خریداری فرمایند.

پوشش های بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی
هرینه های پزشکی
هزینه های نقص عضو
دیه

عواملی که روی حق بیمه ، مسئولیت مدیران مراکز آموزشی تاثیر دارد
مدت بیمه نامه
مجموع ظرفیت کلاس ها
نوع آموزش ( علمی - تئوریک )
هزینه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه
 غرامت فوت و نقص عضو اشخاص در طول مدت بیمه نامهBIMEHTAK.com


بیمه شبانه روزی بیمه ایران
آماده ارائه خدمات بیمه  بصورت شبانه روزی  برای سراسر کشور میباشد
ضمنا تمامی مراحل خسارت را بعنوان نماینده  شما بیمه گذار محترم انجام خواهیم داد


 تلفن:  88324795  
09124146265  -  09364146265

 

0 نظر


نظرات