بیمه ساختمان

در سال های گذشته که اکثر منازل بصورت یک طبقه یا نهایتا دو طبقه ساخته می شد ؛ مردم ، نیاز به خرید خدمات بیمه ایی را کمتر احساس میکردند.

در حال حاضر بیمه ساکنین مجتمع های مسکونی و تجاری و مسکونی وبیمه خسارت در قبال  اشخاص ثالث و بیمه نیروهای خدماتی و بیمه تعمیر کاران و نگه داران آسانسور در بیمه ایران بطور کاملا تخصصی  وکامل  طراحی شده است.

انواع بیمه ساختمان

 الف بیمه هنگام ساخت

1- بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

2-بیمه خسارات مالی وپزشکی و دیه به اشخاص عابر پیاده و همسایگان

ب بیمه بعد از اتمام  عملیات ساخت

3- بیمه مسئولیت مدیر ساختمان

4-بیمه آتش سوزی ساختمان و اثاثیه

 

بیمه ساختمان

  بیمه ساختمان به دو بخش  تقسیم میگردد :

الف  - بیمه ساختمان در هنگام ساخت

بیمه ساختمان در هنگام ساخت که به آن بیمه تخریب واحداث نیز گفته میشود خود شامل دو بخش می باشد :

1-بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی فقط شامل هزینه های پزشکی و خسارت دیه و نقص و عضو میگردد .که حق بیمه آن براساس مدت بیمه و هزینه پزشکی ودیه متغیر است .

2-بیمه خسارات مالی وپزشکی و دیه به اشخاص عابر پیاده و همسایگان  را در دو بخش  پوشش میدهد.

خسارت مالی ناشی از گود برداری وریزش در دیوارهای ساختمانهای مجاور را شامل میگردد وهم خسارت مالی براثر ریزش مصالح بر اتومبیل های پارک شده و عبوری .

خسارت پزشکی و دیوارهای ناشی از گود برداری وریزش برساکنین ساختمانهای مجاور را شامل میگردد وهم خسارت پزشکی ودیه براثر  ریزش مصالح بر رهگذران واشخاص ثالث  .

 ب - بیمه ساختمان بعد از اتمام  عملیات ساخت 

به موجب قانون هر گونه خسارت در  ساختمان و یا از نمای ساختمان به هر شخصی وارد آید هیأت مدیره ساختمان  مسئول جبران آن خسارت میباشد ؛ که در همین راستا بیمه ایران بیمه  مسئولیت مدنی هیأت مدیره ساختمان را طراحی  وارائه مینماید ؛  که هم خسارت پزشکی و دیه و هم خسارت مالی را شامل میشود .


 بیمه مسئولیت مدیر ساختمان:

 عبارت است از بیمه مسئولیت مدیرساختمان در قبال ساکنین ، اشخاص ثالث و مشاعات ساختمان ، بدین معنی که چنانچه در نتیجه قصور و سهل انگاری  مدیر ساختمان خسارت جانی و مالی به ساکنین ، اشخاص ثالث و مشاعات که منشاء آنها ناشی از مشاعات ساختمان باشد وارد آید ، شرکت بیمه پس از احراز مسئولیت مدیر ساختمان و در صورت لزوم مطابق رای محاکم قضایی نسبت به پرداخت خسارت حداکثر تا تعهدات مندرج در شرایط بیمه نامه اقدام می نماید.

خطرات تحت پوشش بیمه مسئولیت مدیر ساختمان

 1-مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث، ساکنین و مشاعات ساختمان مطابق شرایط و تعهدات بیمه نامه

2-صدمات جانی و مالی وارده به شخص بیمه گذار در اثرخطرات موضوع بیمه نامه و در محل مورد بیمه ، بر اساس شرایط بیمه نامه (حوادث)

3-خسارت جانی وارده به شخص سرایدار ، نظافتچی ، سرویس کار ، تعمیرکار و گل کار برای همه موارد در بخش های مشاعات ساختمان و در اثر خطرات موضوع مورد بیمه نامه

4-خسارت جانی وارده به ساکنین و اشخاص ثالث ناشی از استفاده از آسانسور و یا پله برقی

 5-پارکینگ ساختمان 

6-سقوط اشیا در محوطه ساختمان و اطراف ساختمان

7-آتش سوزی در مشاعات

8-ایجاد خسارت به ساختمانهای مجاور ناشی از آتشسوزی،ترکیدگی لوله آب، نشت و ریزش چاه

اطلاعات و تعهدات مورد نیاز بیمه ساختمان :

نام بیمه گزار :.......................................................کد ملی .....................................................نام پدر .........................................تاریخ تولد..............................................................

کاربری ساختمان.......................................................................................مساحت کل بنای ساختمان......................................................................................................................

آیا محل مورد بیمه دارای بیمه نامه آتش سوزی می باشد؟(نام شرکت بیمه و شماره بیمه )........................................................................................................................................

آیا محل مورد بيمه دارای مجموعه استخر و سونا می باشد؟?(خصصی و یا عمومی / ظرفیت پذیرش/ مساحت / ساعت کاری).......................................................................................

آيا محل مورد بيمه داراي سالن سينما مي‌باشد؟(خصصی و یا عمومی / ظرفیت پذیرش/مساحت / ساعت کاری)...........................................................................................................

آيا محل مورد بيمه داراي شهر‌بازي مي‌باشد؟(خصوصی و یا عمومی / ظرفیت پذیرش/ مساحت / ساعت کاری).............................................................................................................

آيا محل مورد بيمه داراي باشگاه ورزشي مي‌باشد؟(خصوصی و یا عمومی / ظرفیت پذیرش/ مساحت / ساعت کاری).......................................................................................................

حداکثر هزینه پزشکی در هر حادثه:   .......................................................................................................................................................................................................................

حداکثر غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه بیمه :    .................................................................................................................................................................................

تعهدات مالی در هر حادثه : ....................................................................................................................................................................................................................................

بیمه هیئت مدبره ساختمان.

 

بيمه هاي آتش‌سوزي

در بیمه آتش سوزی  خسارات مالی ناشی از خطرات حریق،انفجار،صاعقه وارده به اموال منقول و غیر منقول جبران می گردد و خطرات زیر به صورت اختیاری به بیمه نامه اضافه میگردد.
بیمه آتش سوزی را هم برای هر واحد انفرادی میتوان خریداری نمود و هم برای کل مجتمع ساختمان .

انواع خطرات اصلی  یا اختیاری بیمه آتش سوزی

حریق،انفجار،صاعقه

انواع خطرات تبعی یا اختیاری بیمه آتش سوزی

سیل ، زلزله ، طوفان ، رانش زمین ، آتشفشان ، ترکیدگی لوله آب، سقوط بهمن، ضایعات ذوب برف و نفوذ آب باران،سقوط هواپیما، شکست شیشه ، سرقت وخسارت به همسایگان و غیره

حق بیمه آتش سوزی

براساس زیر بنای ساختمان و قدمت آن و مقدار لوازم واثاثیه متغیر است .

 


 
BIMEHTAK.com


بیمه شبانه روزی بیمه ایران
آماده ارائه خدمات بیمه  بصورت شبانه روزی  برای سراسر کشور میباشد
ضمنا تمامی مراحل خسارت را بعنوان نماینده  شما بیمه گذار محترم انجام خواهیم داد


 تلفن:  88324795  
09124146265  -  09364146265

 

 

بیمه آتش سوزی ساختمان

 

 


 

0 نظر


نظرات