بیمه بدنه اتومبیل چه خسارت هایی را پرداخت نمی کند؟

بیمه بدنه اتومبیل چه خسارت هایی را پرداخت نمی کند؟

در کنار بیمه شخص ثالث که برای وسایل نقلیه الزامی است وجود بیمه بدنه میتواند تکمیل کننده بیمه اتومبیل باشد .هر چند بیمه بدنه الزامی نیست اما  این روزها به دلیل سرقت بیشتر خودرو و لوازم آن و مبالغ زیاد خسارت تعداد زیادی از افراد ترجیح می دهند در کنار بیمه شخص ثالث خود بیمه بدنه را هم خریداری کنند.

همانگونه که میدانید اگر شما مقصر حادثه باشید باید خسارت طرف مقابل (اشخاص ثالث) از محل بیمه نامه شخص ثالث اتومبیلتان پرداخت شود ، اما آسیب و خسارتی که به خودرو خودتان وارد شده را چگونه جبران کنید . با خرید  بیمه بدنه  اتومبیل می توانید خسارت هایی که به اتومبیل خودتان وارد شده است را جبران کند .

پوشش های اصلی بیمه بدنه اتومبیل (حادثه –سرقت کلی خودرو- آتشسوزی )

پوشش های تکمیلی بیمه بدنه اتومبیل (بلایای طبیعی –سرقت در جای قطعات –شکست شیشه به تنهایی-کشیدن میخ –ریختن رنگ و اسید و مواد شیمیایی-افزایش ارزش وسیله نقلیه تا 50%)

اما بیمه بدنه اتومبیل چه خسارت هایی را تحت پوشش قرار نمی دهد؟

1-اگر خسارت و آسیبی که به اتومبیل وارد شده ناشی از جنگ و اعتصاب و شورش و حمله باشد بیمه مبلغی را پرداخت نخواهد کرد.

2-خسارت هایی که عامل آن انفجار های هسته ای باشد .

3-اگر محرز شود که اتومبیل به صورت عمدی توسط راننده یا بیمه گزار و یا ذینفع آسیب دیده است خسارتی از جانب بیمه پرداخت نخواهد شد.

4-خسارتی که در حین فرار از دست قانون و پلیس  توسط بیمه گزار باشد خسارتی پرداخت نخواهد شد اما اگر خودرو سرقت شده باشد و یا توسط فرد دیگری بدون اطلاع مالک خودرو و به صورت غیر قانونی تصرف شده باشد و حین فرار از دست پلیس آسیبی به خودرو وارد شود بیمه خسارت وارد شده به اتومبیل را  از محل بیمه نامه بدنه پرداخت می کند.

5- اگر آسیب و خسارتی که به اتومبیل وارد شده توسط فردی که گواهی نامه رانندگی ندارد یا گواهینامه وی باطل شده باشد خسارتی پرداخت نخواهد شد.

6-اگر آسیب و خسارتی که به اتومبیل وارد شده علت آن مصرف مشروبات الکلی و مواد روان گردان  یا مخدر باشد خسارتی پرداخت نخواهد شد.

7-اگر آسیبی که به خودرو وارد شد به علت حمل بار بیش از حد خودرو باشد خسارتی پرداخت نخواهد شد.

8- وسیله نقلیه ای که بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر جزء موضوعات بیمه ای آنها نیست اگر در اثر بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر خسارتی به آنها وارد شود بیمه این خسارت را پرداخت نخواهد کرد.

 

 
BIMEHTAK.com


بیمه شبانه روزی بیمه ایران
آماده ارائه خدمات بیمه  بصورت شبانه روزی  برای سراسر کشور میباشد
ضمنا تمامی مراحل خسارت را بعنوان نماینده  شما بیمه گذار محترم انجام خواهیم داد


 تلفن:  88324795  
09124146265  -  09364146265

 

 

0 نظر


نظرات