اگر هنگام خرید بیمه بدنه ارزش خودرو را به قیمت واقعی در نظر نگیریم هنگام حادثه خسارت چگونه محاسبه می شود؟


در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال، مسئول خسارت خواهد بود.
اگر بیمه گذار در هنگام خرید بیمه بدنه ، ارزش خودرو خود را کمتر از مقدار واقعی بیمه کند خسارتی که که  پرداخت می شود برحسب همان ارزش خودرویی است که در بیمه نامه بدنه است .پس خسارت کمتری به وی تعلق می گیرد.
اما اگر ارزش خودرو خود را بیشتر از مقدار واقعی روز ، در بیمه بدنه قید کند طبق اصل حسن نیت، هنگامی که به خودرو شما خسارت وارد شود میزان مبلغ خسارت پرداختی براساس قیمت واقعی خودرو شماست. بنابراین بهتر است در بیمه بدنه همیشه ارزش روز خودرو را وارد کنیم و چنانچه در طول سال قیمت روز خودرو تغییر کرد از نمایندگی مربوطه که بیمه بدنه را صادر کرده بخواهیم الحاقیه افزایش و یا کاهش قیمت خودرو را برایمان صادر کنند

 


BIMEHTAK.com


بیمه شبانه روزی بیمه ایران
آماده ارائه خدمات بیمه  بصورت شبانه روزی  برای سراسر کشور میباشد
ضمنا تمامی مراحل خسارت را بعنوان نماینده  شما بیمه گذار محترم انجام خواهیم داد


 تلفن:  88324795  
09124146265  -  09364146265

 

.

 

0 نظر


نظرات