خسارت های قابل جبران بیمه شخص ثالث اتومبیل

خسارت های قابل جبران بیمه  شخص ثالث اتومبیل

1- هزینه پزشکی:

در صورتی که مصدوم حادثه  فقط توسط آمبولانس به مراکز اورژانس و درمانی انتقال یابد کلیه هزینه های درمان بدون هیچ محدودیتی حتی در بیمارستانهای خصوصی رایگان میباشد.

توجه : کلیه  هزینه های پزشکی در تمامی مراجع درمانی رایگان  میباشد.

توجه :از انتقال مصدومین با اتومبیل شخصی  خودداری فرمائید.

2- هزینه های  دیه  و نقص عضو:

برای افراد ثالث مطابق دیه خردیداری شده توسط بیمه گذار به مصدومین حوادث رانندگی پس از طی مراحل درمان و حکم قضایی به شخص زیاندیده پرداخت میگردد.

توجه : هزینه های دیه و نقص عضو به خود راننده مقصر طبق مقررات قابل پرداخت نمیباشد.

3- هزینه های دیه فوت:

تمامی دیه مندرج در بیمه نامه به مصدومین حوادث رانندگی و سرنشین و یا شخص راننده در وجه وراث قانونی پرداخت میگردد.

توجه : در بیمه نامه های جدید با توجه به قوانین جدید بیمه، خرید الحاقیه بیمه  شخص ثالث ملقی گردیده و نیازی به خرید الحاقی ثالث در سال جدید نیست.

4- خسارتهای مالی:

هرگونه خسارت که از از اتومبیلتان به اموال ثالث وارد آید را شامل میشود .

 مصادیق خسارت مالی :

خسارت به بدنه اتومبیل مقابل - خسارت به گاردریل - خسارت به احشام در گذر گاه ها مانند گوسفند و گاو و.... -  خسارت به اموال شهری مانند درخت و  چراغ های روشنایی معابر و ......

سقف خسارت مالی :

 سقف خسارت مالی  بستگی به پوشش مالی است که در بیمه شما ذکر شده است  بنابر این هنگام خرید اتومیبل و یا تحویل اتومبیل از  شرکتهای خودرو ساز سقف خسارت مالی خویش رو افزایش دهید .

میزان خسارت در تصادف با حیوانات :
میزان خسارت وارده درتصادف بااحشام وحیوانات مانندسایر تصادفات براساس نظر کارشناسی مشخص میشود.اگر تصادفات مربوط به گاو و گوسفند و حیوانات حلال گوشت باشد ، بعد از تشکیل پرونده براساس مبلغ وزن گوشت آن حیوان از روی پوشش مالی پرداخت می شود البته این نکته را هم مدنظر داشته باشید که لاشه حیوان حتما به شرکت بیمه بایدتحویل داده شود
تصادف با حیوانات  مالکیت دار :
اگر تصادف با حیواناتی باشد که دارای مالک هستند مانند:سگ قلاده دار و یا اسب های مسابقه ای میزان خسارت بر اساس میزان ارزش این حیوانات که توسط کارشناس بیمه مشخص می شود پرداخت می گردد
تصادف با حیوانات ولگرد :
حال اگر تصادف باحیوانات ولگرد مانند:سگ وگربه باشد جریمه ای پرداخت نمی شود.ماده قانونی مشخصی برای تصادف با حیوانات ولگرد وجود ندارد و جریمه ای هم درقانون لحاظ نشده است ونمی توان راننده ای را بخاطر این تصادف جریمه کرد.البته بر اساس مسئولیت اجتماعی درزمان تصادف با هر حیوانی باید برای مداوا این حیوانات را به مراکز درمانی منتقل کرد

 

 BIMEHTAK.com


بیمه شبانه روزی بیمه ایران
آماده ارائه خدمات بیمه  بصورت شبانه روزی  برای سراسر کشور میباشد
ضمنا تمامی مراحل خسارت را بعنوان نماینده  شما بیمه گذار محترم انجام خواهیم داد


 تلفن:  88324795  
09124146265  -  09364146265

 

0 نظر


نظرات