تفاوت بیمه بدنه اتومبیل و بیمه شخص ثالث

تفاوت بیمه بدنه اتومبیل و بیمه شخص ثالث

1-بیمه شخص ثالث یک بیمه اجباری برای تمامی دارندگان وسیله نقلیه می باشد و چنانچه وسیله نقلیه ای بدون بیمه شخص ثالث معتبر اقدام به رفت و آمد کند جرم محسوب می شود و شامل جریمه می شود.در حالی که بیمه بدنه اتومبیل یک بیمه اختیاری است و چنانچه وسیله نقلیه ای بیمه بدنه خریداری نکرده باشد شامل جریمه نمی شود.

2-بیمه شخص ثالث  هم خسارت های جانی(دیه) و هم خسارت های مالی به شخص ثالث را پوشش می دهد اما بیمه بدنه اتومبیل فقط خسارتهای مالی به ماشین مورد بیمه (ماشین خودمان)را پوشش می دهد و خسارت های جانی تحت پوشش بیمه بدنه نمی باشد  و به ماشین دیگران خسارت مالی نمیدهد بلکه فقط خسارت های مالی به ماشین خودمان را جبران می کند.

3- میزان حق بیمه در بیمه بدنه اتومبیل،تحت تاثیر ارزش روز خودرو است در حالی که حق بیمه در بیمه شخص ثالث تحت تاثیر دیه (پوشش جانی) و پوشش مالی است.

4-از آنجایی که بیمه شخص ثالث یک بیمه اجباری است و اگر از تاریخ انقضای بیمه شخص ثالث بگذرد به ازای هر روز جریمه دیرکرد دریافت می کند. در حالی که بیمه بدنه اتومبیل شامل جریمه دیرکرد نمی شود.

5-یکی دیگر از تفاوت های بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه اتومبیل در میزان فرانشیز است. در زمان پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث تمام مبلغ خسارت اشخاص ثالث کامل پرداخت می گردد چه خسارت مالی باشد چه خسارت جانی و بیمه شخص ثالث شامل فراشیز نمیشود. اما در بیمه بدنه اتومبیل زمان پرداخت خسارت شامل درصدی از فرانشیز می شود.

فرانشیز خسارت اول 10 درصد

فرانشیز خسارت دوم 20 درصد

فرانشیز خسارت سوم30درصد

فرانشیز چیست؟به آن بخش از هر خسارت که به عهده ‌بیمه‌گذار است و مقدار آن در ‌بیمه‌نامه مشخص ‌می‌شود فرانشیز بیمه گفته می‌شود.

6-یکی دیگر از تفاوت های بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه اتومبیل در بازدید کارشناس از وسیله نقلیه می باشد.در هنگام صدور بیمه شخص ثالث نیازی به بازدید کارشناس از وسیله نقلیه نمی باشد در حالی که در بیمه بدنه اتومبیل قبل از صدور بیمه نامه بدنه ، اتومبیل باید توسط کارشناس مربوطه بازدید گرددو سلامتی و عدم سلامتی اتومبیل در برگه کارشناسی ذکر شود.

7-یکی دیگر از تفاوت هایی که در بیمه بدنه اتومبیل و بیمه شخص ثالث وجود دارد در بیمه موتورسیکلت ها می باشد. موتورسیکلت ها فقط می توانند بیمه شخص ثالث خریداری کنند و بیمه بدنه شامل موتورسیکلت ها نمی شود و فقط مختص اتومبیل ها است.

 

 BIMEHTAK.com


بیمه شبانه روزی بیمه ایران
آماده ارائه خدمات بیمه  بصورت شبانه روزی  برای سراسر کشور میباشد
ضمنا تمامی مراحل خسارت را بعنوان نماینده  شما بیمه گذار محترم انجام خواهیم داد


 تلفن:  88324795  
09124146265  -  09364146265

 

 

 

 

0 نظر


نظرات