بيمه هاي آتش‌ سوزي

بيمه هاي آتش سوزی
در بیمه آتش سوزی  خسارات مالی ناشی از خطرات حریق،انفجار،صاعقه وارده به اموال منقول و غیر منقول جبران می گردد و خطرات زیر به صورت اختیاری به بیمه نامه اضافه میگردد.

 


 
خطرات اصلی بیمه آتش سوزی
حریق،انفجار،صاعقه
 
 
خطرات اضافی بیمه آتش سوزی
سیل ، زلزله ، طوفان ، رانش زمین ، آتشفشان ، ترکیدگی لوله آب، سقوط بهمن، ضایعات ذوب برف و نفوذ آب باران،سقوط هواپیما، شکست شیشه ، سرقت ، خسارت به همسایگان و...
 
انواع بیمه آتش سوزی
الف) بیمه آتش سوزی مسکونی  
ب)بیمه  آتش سوزی واحدهای غیرصنعتی  
ج)بیمه آتش سوزی واحدهای صنعتی

 انواع طرح ها و بسته های  بیمه آتش سوزی

الف) بیمه آتش سوزی مسکونی

1- طرح مسکونی حامی

2-طرح مسکونی جامع روستائیان

3-طرح مسکونی مهر – حوادث

4- طرح مسکونی صبا       

5- طرح مسکونی با پوشش سیل

ب) بیمه  آتش سوزی واحدهای غیرصنعتی

- طرح جامع اصناف

ج) طرح اموال شهرک های صنعتی

- بیمه آتش سوزی واحدهای صنعتی

 


BIMEHTAK.com

بیمه شبانه روزی بیمه ایران 
آماده ارائه خدمات بیمه  بصورت شبانه روزی  برای سراسر کشور میباشد .

ضمنا تمامی مراحل خسارت را بعنوان نماینده  شما بیمه گذار محترم انجام خواهیم داد.

تلفن تماس    02188324795

 

 

0 نظر


نظرات