بیمه بدنه اتومبیل

 

 

بیمه بدنه به نوعی بیمه تکمیلی اتومبیل شما محسوب میگردد که در صورت وقوع خسارت دیگر نگران جبران خسارت اتومبیل نخواهیم بود .

 

بیمه بدنه جبران کننده هزینه ها و خسارت مالی ناشی از حوادثی است که فقط  برای اتومبیل  مورد بیمه اتفاق می افتد و به اتومبیل دیگر خسارت نمیدهد و همچنین خسارتهای جانی مستثنی است و برای خودروهای با قدمت زیر 15 سال صادر نمیگردد مگر با توافق بیمه ایران.

در هنگام صدور بیمه بدنه بازدید از وسیله نقلیه ضروری می باشد که باید از 4 طرف خودرو عکس گرفته شود و شماره موتور و شاسی و پلاک با کارت انتظامی و پلاک سینی و خودرو مطابقت داشته باشد .

همچنین در هنگام صدوربیمه بدنه  اگر لوازم غیر فابریک  نصب  شده باشد باید فاکتور خرید داشته باشد تا به قیمت خودرو افزوده شود ولی اگر فاکتور ارائه نگردد به قیمت فابریک در هنگام خسارت پرداخت میگردد.

 

بیمه بدنه به دو صورت صادر میشود :  

 1-   نقدی: تمام مبلغ حق بیمه یکجا پرداخت میشود و از 10% تخفیف نقدی برخوردار میشوید.

 2-  اقساط: از کل مبلغ حق بیمه 30% در ابتدا پرداخت میشود و الباقی طی اقساط 10 ماهانه پرداخت میشود.


 پوشش های  اصلی  بیمه بدنه

1-حادثه

2-سرقت کلی

3-آتش سوزی


 پوشش های فرعی بیمه بدنه            

1-سرقت در جای کلیه قطعات خودرو: اگر خودرو پارک باشد و فقط قطعات آن (ضبط،باند،لاستیک،کامپیوترو...) سرقت شود لازم است این پوشش را از قبل خریداری کرده باشید.

2-افزایش ارزش وسیله نقلیه تا 50 درصد (جزئی و کلی):اگر قیمت اتومبیل یا اجزای اتومبیل در طی یک سال بیمه ای افزایش یافت به طور پرداخت می گردد.این پوشش در زمانی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد که نواسانات قیمت چشمگیر باشد.

3-بلایای طبیعی: سیل ، زلزله ، تگرگ،طوفان، افتادن درخت روی خودرو

4-رنگ، اسید، مواد شیمیایی: ریختن هر گونه ماده اسیدی، رنگ و مواد شیمیایی روی بدنه خودرو در صورتی خسارت داده میشود که از قبل این پوشش را خریداری کنید.      

5-شکست شیشه به تنهایی و به عللی غیر از خطرات اصلی:شکستن شیشه به دلایلی مثل سرقت قطعات یا  ترک خوردن شیشه بر اثر انقباض و انبساط یا هر دلیل دیگر

6-غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در مدت تعمیرات:اگر خودرویی دچار خسارت شود به ازای هر روز هزینه ایاب و ذهاب جهت عدم استفاده از خودروشان پرداخت می گردد که فرانشیز حداقل آن سه روز است و نهایت پرداخت خسارت برای این پوشش 30 روز است.

7-کشیدن میخ و اشیای مشابه روی بدنه خودرو:هر گونه خط و خشی که با اشیای تیز مانند میخ و کلید و... روی بدنه خودرو کشیده شود را پوشش می دهد.


تخفیفات بیمه بدنه

سالهای خسارت از سایر شرکت های بیمه ای قابلیت انتقال دارد.

تخفیف عدم خسارت : سال اول 25% - سال دوم 35% - سال سوم 45% - سال چهارم به بعد60%

تخفیف نقدی

تخفیف صفر کیلومتر

تخفیف خودروی با کیفیت

تخفیف ایثارگران

تخفیف هیأت علمی

تخفیف منطقه آزاد و گذر موقت

تخفیف گروهی برای شرکتها و سازمانها         

 


فرانشيز: ( بخشي از هرخسارت  به عهده بيمه گزارمي باشد)

1- خسارت اول 10% مبلغ خسارت: حداقل 500،000 ريال                                               

2- خسارت دوم 20% مبلغ خسارت :حداقل1،000،000 ريال                                             

3- خسارت سوم 30% مبلغ خسارت :حداقل1،500،000 ريال


نکات مهم در فرانشیز بیمه بدنه :

1-فرانشيز سرقت: 20% است.                                                

2-فرانشيز رانندگان كمتراز25 سال: 10% بيشتراست.

3-فرانشيزگواهينامه هاي كمتر از3 سال: 10% بيشتراست.

 


خسارات قابل پرداخت بیمه بدنه :              

1-خسارات ناشي از برخورد جسم ثابت يامتحرك 

2-واژگوني وسقوط

3-آتش سوزي

4-خسارات در هنگام دزدي وسيله نقليه

5- خسارات در جريان نجات اتومبيل وانتقال خودرو (20%خسارت )    

6-سرقت كلي خودرو 

7- خسارت لاستيكها و باطري 50% ارزش نو 

8- سر قت جزيي لوازم (در صورت خريد)

9- شكست شيشه به تنهايي (در صورت خريد)

10-بلاياي طبيعي  (در صورت خريد)

11-نواسانات قيمت (در صورت خريد)

12-رنگ واسيد پاشي (در صورت خريد)

13- غرامت عدم استفاده اتومبيل 3 تا30روز (درصورت خريد )

 


 خسارات غیر قابل پرداخت بیمه بدنه :              

1-خسارات عمدي بيمه گذار ياذينفع يا راننده

2-حمل مواد منفجره و آتشزا

3-مسابقه اتومبيل راني يا آزمايش سرعت

4-سرقت لوازم پس از حادثه

5-جنگ و شورش و اعتصاب و تهاجم

6-تعقيب و گريز پليس

7-فاقد گواهينامه يا اتمام اعتبار گواهينامه                           

8-حمل بار بيش از ظرفيت

9-خسارات بكسل شدن مگر براي رعايت ايمني خودرو

10-استفاده مشروبات الكلي يا روانگردان يا مواد مخدر

11-خسارات قسمت الكترونيكي و الكتريكي درصورت نقص و خرابي

12-تغييركاربري و تشديد خطر وعدم اطلاع به بيمه گر


 تذكرات مهم بیمه بدنه :

1-  قبل از بازديد كارشناسان خسارت و تعيين ميزان خسارت هيچ گونه اقدامي جهت ترميم انجام نگردد .واگر خودرو حرکت بعد تصادف حرکت نتواند بکند با یدک کش به تعمیرگاه انتقال داده شود و پس از تشکیل پرونده خسارت از کارشناس سیار میتوانید استفاده کنید .

2- لطفاً پس از دريافت خسارت و ترميم قسمت هاي آسيب ديده اتومبيل جهت انجام بازديد سلامت سريعاً مراجعه فرماييد.

2- مبلغ اقساط مي بايستي سرموعد پرداخت گردد درغير اين صورت شركت بيمه ايران تعهدي نسبت به پرداخت خسارت ندارد.

3- جهت دريافت خسارت گزارش پليس الزامي است.

4- در صورت تعويض اتومبيل بيمه بدنه را ميتوان به اتومبيل جديد انتقال داد .

5- هنگام واگذاري اتومبيل و بيمه بدنه جهت انتقال بيمه نامه بنام مالك جديد به نمايندگي بيمه ايران (BIMEHTAK.COM) مراجعه نماييد .

6- پرداخت خسارت درجاي راديو پخش پنل دار ارئه پنل الزاميست .


BIMEHTAK.com

بیمه شبانه روزی بیمه ایران 
آماده ارائه خدمات بیمه  بصورت شبانه روزی  برای سراسر کشور میباشد .

تلفن تماس    02188324795

 

 

0 نظر


نظرات