سوالات متداول بیمه حوادث

 

بیمه حوادث انفرادی چیست ؟
بیمه حوادث انفرادی یکی از زیرشاخه های بیمه های اشخاص محسوب میشود . در این بیمه نامه شرکت بیمه متعهد میگردد در صورتی که بیمه شده به علت حادثه و بدون قصد و اراده مجروح شود و یا دچار نقص عضو گردد و یا فوت نماید مبلغ از پیش تعیین شده ای را پرداخت کند

انواع بیمه حوادث کدامند ؟
بیمه حوادث به صورت انفرادی و گروهی عرضه میگردد

مزایای بیمه حوادث انفرادی چیست؟
پوشش کلیه حوادث کاری و غیر کاری  در تمام مدت شبانه روز
قیمت مناسب
خرید آسان و عدم نیاز به انجام معاینات پزشکی
امکان خرید انفرادی و گروهی

حداقل و حداکثر سن برای خرید بیمه حوادث انفرادی چند سال است ؟
حداقل سن بیمه شده بیمه حوادث انفرادی 4 سال و حداکثر سن بیمه شده بیمه حوادث انفرادی 75 سال است

بیمه حوادث گروهی چیست ؟
بیمه حوادث گروهی در واقع همان بیمه حوادث انفرادی است که در قالب یک قرارداد برای کارکنان شرکت ها وسازمان هایی که حداقل 10 نفر نیرو دارند صادر شده است

مزایای بیمه حوادث گروهی چیست ؟
نرخ حق بیمه کمتر
صدور یک بیمه نامه گروهی به جای صدور یک بیمه نامه برای هر نفر
امکان پرداخت اقساط حق بیمه

0 نظر


نظرات