بیمه مسئولیت مدیران مجموعه ورزشی

بیمه مسئولیت مدیران مجموعه ورزشی

 

یکی از مکان هایی که امکان صدمات جسمانی در آن بیشتر دیده می شود مجموعه ها و مراکز ورزشی هستند .در نتیجه افرادی که مدیر این مراکز هستند باید جوابگوی این خسارات و آسیب ها باشند.

در چنین شرایطی بیمه مسئولیت مدیران مجموعه ورزشی گزینه مناسبی برای جبران خسارتهای وارده به استفاده کنندگان از این مراکز می باشد.

در بیمه نامه مسئولیت مدیران مجموعه های ورزشی در صورتی که برای استفاده کنندگان و ورزشکاران و یا تماشاچیان در حین تمرینات و مسابقات صدمات جسمانی به وجود آید جبران این خسارت ها به عهده مدیر مجموعه ورزشی می باشد.

در بیمه نامه مسئولیت مدیران مجموعه ورزشی حداقل و حداکثر استفاده کنندگان روزانه از مجموعه ورزشی و ظرفیت تماشاچیان مجموعه ورزشی در میزان حق بیمه تاثیر دارد . بیمه نامه مسئولیت مدیران مجموعه ورزشی می تواند مربیان و تماشاچیان را هم تحت پوشش بیمه قرار دهد .

این بیمه نامه هزینه های پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو را پوشش می دهد.

همچنین بیمه نامه مسئولیت مدیران مجموعه ورزشی می تواند مسئولیت مدیر را در خصوص استفاده کنندگان از مجموعه چه در حوادث ورزشی و چه در حوادث غیر ورزشی پوشش دهد

 

موارد خارج از تعهد بیمه مسئولیت مدیران مجموعه ورزشی

خسارتهای ناشی از نزاع و درگیری افراد

خسارتهای ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار

خسارت ناشی از جنگ و تشعشعات اتمی

خسارت وارد به اموال امانت

 

جهت خریداری و مشاوره بیمه مسئولیت مدیران مجموعه ورزشی می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

بیمه آنلاین

بهترین بیمه آنلاین  شبانه روزی
bimehtak.com

بیمه ایران از سال 1314 در خدمت صنعت بیمه کشور و تنها بیمه دولتی ایران

021-88324795 

بزرگواری وعزت هم وطنان عزیز ما را بر آن داشت تا از آسایش واستراحت خویش در جهت جلب رضایت شما این گام را برداریم .

 

.

0 نظر


نظرات