آتشسوزی طرح مهر

بیمه آتش سوزی طرح مهر

 

همواره بعد از وقوع آتشسوزی افراد به سرعت به دنبال جبران خسارت های مالی و جانی ناشی از حادثه هستند تا هر چه سریع تر به وضعیت قبل حادثه بازگردند.

برخی از حوادث خسارت جانی ندارند ولی خسارت های مالی سنگینی به بار می آورند .

بیمه آتشسوزی طرح مهر جبران کننده خسارت های مالی و مادی به اموال و دارائی های منقول و غیرمنقول بیمه گزار (حقیقی-حقوقی) می باشد و خسارت های جانی و بدنی را پوشش نمی دهد.

این بیمه نامه مناسب چه کسانی است؟

کلیه بازرگانان- تجار – تولیدکنندگان و تمامی افرادی که کالای ارزشمندی را در سطح کشور جابه جا می


BIMEHTAK.com

بیمه شبانه روزی بیمه ایران  

 

ارسال رایگان بیمه
آماده ارائه خدمات بیمه  بصورت شبانه روزی  برای سراسر کشور میباشد .

 

تلفن تماس    02188324795

 

کنند به این بیمه نامه نیاز دارند.

0 نظر


نظرات