آتشسوزی طرح مهر

بیمه آتش سوزی طرح مهر

 

همواره بعد از وقوع آتشسوزی افراد به سرعت به دنبال جبران خسارت های مالی و جانی ناشی از حادثه هستند تا هر چه سریع تر به وضعیت قبل حادثه بازگردند.

برخی از حوادث خسارت جانی ندارند ولی خسارت های مالی سنگینی به بار می آورند .

بیمه آتشسوزی طرح مهر جبران کننده خسارت های مالی و مادی به اموال و دارائی های منقول و غیرمنقول بیمه گزار (حقیقی-حقوقی) می باشد و خسارت های جانی و بدنی را پوشش نمی دهد.

این بیمه نامه مناسب چه کسانی است؟

کلیه بازرگانان- تجار – تولیدکنندگان و تمامی افرادی که کالای ارزشمندی را در سطح کشور جابه جا می کنند به این بیمه نامه نیاز دارند.

0 نظر


نظرات