مدیران رستوران ها به چه بیمه نامه هایی احتیاج دارند؟

 

افرادی که مدیر یک رستوران هستند باید در نظر داشته باشند که رستوران آنها میتواند در معرض خطرات متعددی قرار بگیرد

این خطرات می تواند شامل آتش سوزی رستوران _ به وجود آمدن حوادثی برای کارکنان و کارگران رستوران که ممکن است شامل دیه شود.

_ حوادثی برای مشتریان و استفاده کنندگان در محیط رستوران

بنابراین مدیران رستوران ها برای جبران خطرات احتمالی نام برده می توانند از ٣ نوع بیمه نامه استفاده کنند

 

بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

که این بیمه نامه برای جبران خسارت های وارده به کارگران و کارکنان رستوران به کار می رود. و خطراتی مانند فوت و هزینه های پزشکی کارکنان را پوشش می دهد.

 

بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران رستوران

که این بیمه نامه خطرات فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی احتمالی وارده به مشتریان و استفاده کنندگان را پوشش می دهد و همچنین در بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران رستوران ظرفیت رستوران تاثیر مستقیم روی حق بیمه دارد

 

بیمه نامه آتش سوزی

که به دلیل وجود آشپزخانه و تردد زیاد ریسک بسیار بالایی دارد و وجود این بیمه نامه الزامی است

 

بیمه آنلاین

بهترین بیمه آنلاین  شبانه روزی
bimehtak.com

بیمه ایران از سال 1314 در خدمت صنعت بیمه کشور و تنها بیمه دولتی ایران

021-88324795 

بزرگواری وعزت هم وطنان عزیز ما را بر آن داشت تا از آسایش واستراحت خویش در جهت جلب رضایت شما این گام را برداریم .

 

0 نظر


نظرات