تخفیف های بیمه ایی دهه فجر

تخفیفهای گسترده  بیمه ایران به مناسبت دهه  فجر

هرساله با فرا رسیدن دهه فجر وپیروزی انقلاب اسلامی تخفیف های بیمه ایی به بیمه نامه های صادره این ایام تعلق میگیرد که امسال هم همچون سنوات گذشته تخفیف بیمه در تمامی بیمه ها به جز بیمه ثالث تعلق میگرید.

 تخفیف بیمه بدنه در ایام دهه فجر

 10درصد تخفیف بیمه بدنه در ایام  دهه فجر

30درصد تخفیف بیمه بدنه جهت خودروهای صفر کیلومتر

20درصد تخفیف بیمه بدنه جهت اعضای محترم  هیأت علمی

20 درصد تخفیف بیمه برای جانبازان محترم

25 درصد تخفیف بیمه بدنه برای یک سال عدم خسارت بیمه بدنه

35 درصد تخفیف بیمه بدنه برای دو سال عدم خسارت بیمه بدنه

45 درصد تخفیف برای برای سه سال عدم خسارت بیمه بدنه

 60 درصد تخفیف برای چهار سال عدم خسارت بیمه بدنه

30 درصد  تخفیف بیمه بدنه جهت خودروهای با کیفیت

10 درصد تخفیف بیمه بدنه جهت پرداخت نقدی

مجموع تخفیفات بیمه بدنه از 60 درصد بیشتر محاسبه نمیگردد .

 تخفیف بیمه آتش سوزی در ایام دهه فجر

10 درصد تخفیف بیمه آتش سوزی در ایام  دهه فجر

تخفیف بیمه مسئولیت در ایام دهه فجر

10 درصد تخفیف بیمه مسئولیت  در ایام  دهه فجر

10 درصد تخفیف بیمه مسئولیت برای هرسال عدم خسارت بیمه مسئولیت

تخفیف ویژه برای رعایت نکات ایمنی

تخفیف بیمه حوادث در ایام دهه فجر

20 درصد تخفیف بیمه حوادث  در ایام  دهه فجر

10 درصد تخفیف بیمه حوادث برای هر سال عدم خسارت

 

بیمه آنلاین 24 ساعته بیمه ایران bimehtak.com

تخفیف های گسترده بیمه ایی در ایام دهه فجر برخوردار گردیم

021-88324795 

بزرگواری وعزت هم وطنان عزیز ما را بر آن داشت تا از آسایش واستراحت خویش در جهت جلب رضایت شما این گام را برداریم .

 

0 نظر


نظرات