بیمه زندگی سپاس ایران

بیمه زندگی سپاس ایران

بیمه ایران در هشتادو پنجمین سالگرد تاسیس خود بیمه نامه جدیدی تحت عنوان بیمه نامه زندگی سپاس ایران ارائه داده است که یکی از جدید ترین و کامل ترین بیمه های زندگی بیمه نامه سپاس است .

شرایط بیمه نامه سپاس

1-   سن بیمه شدگان:
سن بیمه شدگان حداقل 5 سال و حداکثر 65 سال تمام باید باشد.

2-   مدت بیمه نامه:
حداقل مدت بیمه نامه 5 سال و حداکثر آن 30 سال است

3-   شرایط پرداخت حق بیمه:
پرداخت حق بیمه در بیمه نامه سپاس فقط سالانه می باشد.

4-   مبلغ حق بیمه:
مبلغ حق بیمه سالانه در بیمه سپاس برای هر فرد حداقل مبلغ 20/000/000ريال می باشد که افزایش سالانه آن  حداکثر تا 20 درصد نسبت به سال قبل امکانپذیر است.

 

پوشش های بیمه نامه سپاس :
1- پرداخت غرامت فوت در طول مدت بیمه نامه  تا سقف 5/000/000/000ريال

2- بیمه گذار می تواند هر زمان که مایل بود انصراف دهد و خود را بازخرید کند و مبلغ ارزش بازخریدی بیمه نامه را تا آن زمان دریافت کند.

3- پرداخت غرامت فوت بر اثر حادثه تا 2 برابر در طول مدت بیمه نامه. تا سقف یک میلیارد تومان

4-پرداخت غرامت امراض خاص : سکته قلبی –سکته مغزی – جراحی عروق کرونر
پیوند اعضای بدن : قلب – کلیه – کبد –ریه –مغز استخوان معادل 25 درصد سرمایه فوت و حداکثر تا مبلغ 200/000/000 ريال برای یکبار در طول مدت قرارداد حداکثر تا سن 60 سال ثابل پرداخت است.

5-   پرداخت غرامت سرطان : در صورتی که بیمه شده به یکی از سرطان های وخیم مبتلا گردد 50 درصد سرمایه فوت و حداکثر تا مبلغ 300/000/000ريال  یکبار در طول مدت قرار داد تا سن 60 سالگی بیمه شده امکان پذیر است.

6-   پرداخت هزینه های اعمال جراحی مشروط به بستری شدن در بیمارستان هر ساله حداکثر معادل یکی از سقف های 100/000/000ريال – 150/000/000ريال -250/000/000ريال به انتخاب بیمه گذار حداکثر تا 60 سالگی بیمه شده قابل پرداخت می باشد..

7-   پرداخت سود مشارکت به بیمه گذار در پایان هر سال مالی ( بیمه گذار از 85 درصد منافع حاصله تحت عنوان مشارکت در منافع بهره مند می شود.

8-   بیمه گذار می تواند پس از یکسال از شروع بیمه نامه از محل ذخیره پس انداز خود در هر سال یکبار تا حداکثر 50 درصد  ارزش بازخریدی بیمه نامه خود برداشت کند.

 

 


BIMEHTAK.com

 

بیمه شبانه روزی بیمه ایران 
آماده ارائه خدمات بیمه  بصورت شبانه روزی  برای سراسر کشور میباشد .

 

تلفن تماس02188324795

 

 

 

 

0 نظر


نظرات