ماده 10 یا قاعده نسبی در بیمه چیست و کجا کاربرد دارد؟

ماده 10 یا قاعده نسبی در بیمه چیست و کجا کاربرد دارد؟

حتما کسانی که تاکنون برای گرفتن خسارت به مراکز خسارت بیمه ای مراجعه کرده اند با مفهوم قاعده نسبی و یا ماده 10 روبه رو شده اند و اکثر بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی و عدم آگاهی از قوانین بیمه ای در زمان خسارت همواره شاکی و ناراضی هستند که چرا خسارت کمی دریافت کرده اند. مهم ترین دلیل این امر اجرای ماده 10 قانون بیمه  و یا قاعده نسبی است .

بنابراین برای خرید بهترین بیمه بایستی از قوانین و قواعد آن هم اطلاع کامل داشته باشیم تا در زمان خسارت گرفتن دچار مشکل نشویم.

 

ماده 10قانون بیمه (قاعده نسبی) چیست؟

ماده 10 قانون بیمه در هنگام خسارت بسیار اهمیت دارد .

ماده 10 (قاعده نسبی) در بیمه می گوید : چنانچه مالی در زمان صدور بیمه نامه کمتر از قیمت روز و واقعی بیمه شود شرکت بیمه در زمان پرداخت خسارت به نسبت مبلغ بیمه شده نسبت به قیمت واقعی و قیمت روز  خسارت پرداخت می کند . به عبارتی اگر کسی مال خود را در زمان صدور بیمه نامه 20 درصد زیر قیمت روز بیمه کند در زمان پرداخت خسارت بیمه گر 20 درصد از مبلغ خسارت را کسر می کند.

بنابراین همواره باید در زمان صدور بیمه نامه قیمت واقعی و روز را در نظر بگیریم  و چنانچه در اثر نوسانات قیمت بازار قیمت ها بالاتر رفت با مراجعه به نمایندگی بیمه ، الحاقیه افزایش را برای بیمه نامه خود انجام دهیم تا در زمان خسارت گرفتن دچار مشکل نشویم .

به طور مثال : در بیمه نامه بدنه تصور کنید که قیمت  واقعی و روز خودرو در زمان صدور بیمه نامه 500 میلیون تومان  است  اما بیمه گذار برای اینکه حق بیمه کمتری پرداخت کند قیمت خودرو را  400 میلیون تومان بیمه می کند و 10 درصد زیر قیمت واقعی خودرو را بیمه می کند. چنانچه به خسارت بخورد شرکت بیمه  هم با توجه به قاعده نسبی (ماده 10 بیمه ) علاوه بر کسر فرانشیز  10 درصد هم به دلیل قاعده نسبی کمتر خسارت پرداخت می کند.

 

فرمول پرداخت خسارت در بیمه :

خسارت پرداختی=مبلغ خسارت وارد شده×سرمایه بیمه شده ÷ سرمایه واقعی

 

 

ماده 10 قانون بیمه در چه رشته های بیمه ای کاربرد دارد؟

ماده 10 (قاعده نسبی) در تمام بیمه نامه ها به جز بیمه شخص ثالث به کار می رود.

 


BIMEHTAK.com

 

بیمه شبانه روزی بیمه ایران  
آماده ارائه خدمات بیمه  بصورت شبانه روزی  برای سراسر کشور میباشد .

ضمنا تمامی مراحل خسارت را بعنوان نماینده  شما بیمه گذار محترم انجام خواهیم داد.

تلفن تماس    021883247

0 نظر


نظرات