تفاوت بیمه مسئولیت با نام و بی نام چیست؟

تفاوت بیمه مسئولیت با نام و بی نام چیست؟

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان و کارگران یک بیمه ضروری و واجب است زیرا احتمال بروز حادثه برای هر شغلی وجود دارد و چنانچه حادثه ای در محیط کار برای کارکنان به وجود آید مسئولیت آنها بر عهده کارفرما می باشد.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان سه شاخه دارد:

1-بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران مشاغل ساختمانی

2- بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران مشاغل عمرانی

3- بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران مشاغل خدماتی – صنعتی – تجاری

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان را می توان به دو صورت صادر کرد:

1-بیمه مسئولیت با نام : در بیمه مسئولیت با نام ، کارفرما اسامی کارکنان وکارگران خود را به شرکت بیمه اعلام می کند و در بیمه نامه اسامی افراد ذکر می شود و از تخفیف 10 درصدی برای بیمه های مسئولیت با نام بهره مند می شود . همچنین در بیمه مسئولیت با نام ، نام دقیق محل پروژه الزامی است .

2-بیمه مسئولیت بی نام : در بیمه مسئولیت بی نام کارفرما فقط تعداد کارگران ثابت و متغیر خود را  به شرکت بیمه اعلام می کند و تعدادی از کارگران را بی نام  تحت  پوشش بیمه ای قرار می دهد . بدون ذکر اسامی کارگران. در بیمه مسئولیت بی نام ، نام محل پروژه باید کامل و دقیق ذکر شود و تعداد کامل کارگران هم در بیمه نامه ذکر شود . لازم به ذکر است که بیمه نامه مسئولیت بی نام ریسک پذیرتر است برای شرکت بیمه و بنابراین نسبت به بیمه نامه بانام گران تر است.

بطور مثال برخی کارگاههای ساختمانی تعدادی کارگر ثابت و تعدادی کارگر روزمزد دارند و حقوق روزمزد میدهند و اگر بخواهد برای کارگران روزمزد و متغیر خود بیمه مسئولیت با نام تهیه کند با تغییر روزانه کارگران باید هر روز تغییر اسامی افراد را به شرکت بیمه اعلام کند و الحاقیه بیمه مسئولیت را دریافت کند و این امر کاملا کار خسته کننده و دور از ذهنی است.

کارفرما میتواند با توجه به تعداد کارگران کارگاه ساختمانی خود بیمه مسئولیت بی نام تهیه کند مثلا کارفرما اعلام می کند که تعداد کارگران ثابت و متغیر 15 نفر است که از این بین در صورت بروز خسارت به 5 نفر هزینه پزشکی و دیه تعلق بگیرد . بنابراین حتما باید روی بیمه نامه تعداد کامل کارگران یعنی 15 نفر ذکر شود .
 البته برخی تصور میکنند بیمه مسئولیت بی نام بهتر است چون می‌توانند برای هر شخصی که برای او در ساختمان حادثه ای رخ دهد از بیمه مسئولیت استفاده کنند البته چنانچه در بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان بی نام خسارتی رخ دهد باید رابطه کارگر و کارفرما محرز گردد و ثابت شود که حادثه در محل مورد بیمه و ناشی از قصور و اشتباه کارفرما بوده است.

در بیمه مسئولیت بی نام تعداد افراد و محل و آدرس کارگاه ساختمانی الزامی است و با توجه به محل ثابت کارگاه بیمه مسئولیت بی نام صادر می شود.

البته بهتر است کارفرما بیمه مسئولیت خود را برای تعداد ثابت کارکنان خود با نام و تعداد متغیر را بی نام تهیه کند

مثلاً چنانچه کارگاه ساختمانی ۶ کارگر ثابت و ۴ کارگر روزمزد متغیر داشته باشد تعداد ۶ نفر ثابت را با ذکر نام افراد اعلام نماید و تعداد ۴ نفر هم بی نام صادر شود.

لازم به ذکر است در صورت اعلام اسامی نفرات در بیمه مسئولیت، کارفرما از ۱۰% تخفیف ذکر اسامی برخوردار می شود. در حقیقت بیمه مسئولیت بی نام گرانتر می باشد

 


BIMEHTAK.com


بیمه شبانه روزی بیمه ایران 

ارسال رایگان بیمه
آماده ارائه خدمات بیمه  بصورت شبانه روزی  برای سراسر کشور میباشد .

تلفن تماس    02188324795

 

 

.

0 نظر


نظرات