پرداخت خسارت به راننده بدون گواهینامه چگونه است ؟

آیا بیمه به راننده بدون گواهینامه خسارت می دهد؟

داشتن گواهینامه برای رانندگی الزامی و اجباری است و اگر شخصی بدون گواهینامه اقدام به رانندگی نماید دردسرهای زیادی برای او به وجود می آید. یکی از این دردسرها جریمه شدن از طرف پلیس راهنمایی و رانندگی است.
ولی حالا اگر راننده بدون گواهینامه دچار حادثه شود و مقصر شناخته گردد آیا شرکت بیمه به او خسارتی پرداخت می نماید؟
طبق قوانین در صورت بروز حادثه شرکت بیمه موظف است خسارت بیمه شخص ثالث رابه فرد زیان دیده  پرداخت نماید اما بعد از پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث، شرکت بیمه می تواند خسارت پرداختی را از راننده مقصربه دلیل نداشتن گواهینامه و رعایت نکردن قوانین پس بگیرد.
مبلغ خسارت پرداخت شده برای راننده قسط بندی و همچنین برای بازپرداخت اقساط یک ضمانت پرداخت قسط هم از وی گرفته میشود.
در حقیقت بدین معنی است که این خود راننده بدون گواهینامه است باید خسارت شخص ثالث را پرداخت نماید.
همچنین در صورت فوت یا آسیب دیدن راننده مقصر بدون گواهینامه شرکت بیمه طبق قوانین بیمه شخص ثالث هیچ خسارت یا غرامتی به راننده بدون گواهینامه پرداخت نمی نماید

مجازات های رانندگی بدون گواهی نامه رانندگی چیست؟
چنانچه شخصی بدون  داشتن گواهینامه معتبر اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه کند عمل وی مطابق قانون جرم است و حبس دارد.
در صورتی که راننده ای بدون گواهینامه رانندگی معتبر منجر به تصادف فوتی گردد قتل غیر عمد محسوب می شود و نداشتن گواهینامه رانندگی تأثیری در عمدی بودن قتل ندارد.
اگر کسی که گواهینامه معتبر ندارد اقدام به رانندگی کند و منجر به قتل دیگری شود آیا مقصر حادثه تلقی می شود؟
خیر، صرفاً نداشتن گواهینامه دلیلی بر مقصر بودن راننده نیست و مقصر بودن و مقصر نبودن آن بر عهده مراجع قضایی است و چنانچه محرز گردد که راننده بدون گواهینامه مقصر حادثه بوده برابر قانون مکلف است مجازات وی را تشدید کند و از یک تا پنج سال اجازه رانندگی کردن را از فرد سلب کنند.

رانندگی بدون گواهینامه چند سال حبس دارد؟
در صورتی که برای نخستین بار باشد به حبس تعزیزی تا 2 ماه یا پرداخت نقدی تا یک میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم شوند.

در صورتی که برای بار دوم یا بیشتر باشد به 2 تا 6 ماه حبس محکوم می شود.

آیا دیه به شخص رانندهِ بدون گواهینامه  و مقصر حادثه  تعلق میگیرد؟
خیر، چنانچه کسی که فاقد گواهینامه معتبر است تصادف کند و در حادثه مقصر باشد و به خودش آسیبی برسد به دلیل اینکه گواهینامه ندارد دیه به اون تعلق نمیگیرد.

پس این موضوع را جدی بگیرید حادثه هر لحظه امکان پذیر است و هیچ وقت بدون گواهینامه و یا در صورت پایان اعتبار گواهینامه، رانندگی نفرمایید

 

 


BIMEHTAK.com

 

بیمه شبانه روزی بیمه ایران  
آماده ارائه خدمات بیمه  بصورت شبانه روزی  برای سراسر کشور میباشد .

ضمنا تمامی مراحل خسارت را بعنوان نماینده  شما بیمه گذار محترم انجام خواهیم داد.

تلفن تماس    02188324795

 

 

.

0 نظر


نظرات